Saavutettavuusseloste – Opiskelijakunta Kaakko

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan opiskelijakuntakaakko.fi-sivustoa ja sen mobiilisovellusta koskee EU:n saavutettavuusdirektiivi, jonka tavoitteena on ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa ja yhdenmukaiset vaatimukset saavutettavuudelle.

opiskelijakuntakaakko.fi-sivusto on julkaistu 1.8.2019. Verkkosivujen kehittämisessä on huomioitu direktiivin vaatimukset ja työtä jatketaan edelleen. Selosteen tiedot perustuvat itsearvioon.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta on sitoutunut noudattamaan saavutettavuusstandardeja. Varmistamme saavutettavuuden seuraavilla toimenpiteillä:

  • saavutettavuus kuuluu toiminta-ajatukseemme.
  • saavutettavuus on otettu huomioon opiskelijakunnan käytännöissä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan tavoitteena ovat teknisesti saavutettavat, sisällöllisesti ymmärrettävät ja käyttöliittymältään selkeät ja helppokäyttöiset verkkosivut kaikenlaisille käyttäjille.

opiskelijakuntakaakko.fi -sivusto vastaa saavutettavuusvaatimuksia suurelta osin. Verkkosivustolla on parannettavaa seuraavissa asioissa:

  • kuvien tekstikuvaukset (alt-tekstit)
  • pdf-tiedostojen käyttö

Parannukset suoritetaan huomioiden opiskelijakunnan koko sekä taloudellinen asema niin, ettei korjauksista muodostu kohtuutonta rasitetta.

Jos huomaat puutteita sivuston saavutettavuuteen liittyvissä asioissa, voit laittaa palautetta sähköpostitse osoitteeseen: toimisto@opiskelijakuntakaakko.fi

Vastaamme palautteisiin viimeistään kahden viikon kuluessa.  Pyrimme aktiivisesti korjaamaan saavutettavuudessa havaittuja puutteita. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000