Opiskelijakunta

Opiskelijakunta toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja pyrkii edistämään opiskeluun sekä opiskelijoiden asemaan liittyviä pyrkimyksiä. Opiskelijoiden edustajan valinta ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin monijäsenisiin hallintoelimiin on opiskelijakunnan julkisoikeudellista toimintaa.

Edustajisto

Edustajisto päättää opiskelijakunnan suurista linjoista, kuten jäsenmaksun suuruudesta sekä budjetin, toimintasuunnitelman, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymisestä. Kiinnostuitko?

Hallitus

Hallitus toimii yhdessä opiskelijakunnan työntekijöiden kanssa ja osallistuu opetuksen ja opiskelijahyvinvoinnin kehittämiseen muun muassa opetussuunnitelmatyön ja koulutuksen laaduntarkkailun sekä opiskelijoiden harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan kehittämisen kautta. Tule mukaan toimintaan!

Kampusvaliokunnat

Kampusvaliokunnat koostuvat kampuspuheenjohtajasta, kampuksella opiskelevista opiskelijakunnan hallituksen jäsenistä ja mukaan kutsuttavista kampuksen opiskelijayhdistysten edustajista sekä muista mahdollisesti valituista jäsenistä.

Materiaalit

Opiskelijakunnan toimintaa ohjaavat materiaalit löytyvät täältä.