Poissaolo ja opiskelijakunnasta eroaminen

Poissaolo

Lukuvuosi- tai lukukausitarran hakematta jättäminen ei siirrä maksettuja jäsenkausia. Jäsenyys on automaattisesti voimassa maksamasi ajan.

Jos olet poissaolevana ja olet maksanut opiskelijakunnan jäsenmaksun poissaolokausillesi, otathan yhteyttä opiskelijakunnan jäsenpalveluasiantuntija Sauli Sarjukseen (sauli.sarjus@opiskelijakuntakaakko.fi) jäsenkausien siirtämiseksi.

Poissaolosta on ilmoitettava etukäteen:

  • syyslukukauden osalta 30.9. mennessä ja
  • kevätlukukauden osalta 31.1. mennessä.

Opiskelijakunnasta eroaminen

Opiskelijakunnasta voi hakea eroa lomakkeella, jonka saa pyytämällä opiskelijakunnan toimistolta. Etukäteen maksettuja jäsenmaksuja voi anoa takaisin samalla ilmoituslomakkeella.

Käyttämättömät jäsenmaksut palautetaan vain, jos opiskeluoikeus Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa ei ole voimassa.
  • Eroilmoituslomake tulee palauttaa määräaikaan mennessä opiskelijakunnan toimistolle. Syyslukukauden palautus on haettava 30.9. mennessä ja maksu palautetaan viimeistään syyslukukauden päättyessä. Kevätlukukauden palautus on haettava 31.1. mennessä ja maksu palautetaan viimeistään kevätlukukauden päättyessä.
  • Opiskelijakortissa ei saa olla voimassaolevaa opiskelija-alennuksiin oikeuttavaa tarraa. Kaakon henkilökunta poistaa voimassaolevan tarran.
  • Palautettavan summan tulee olla vähintään 20,00 euroa. Palautettavasta summasta vähennetään käsittelykulu ennen takaisinmaksua.

>>Sähköinen eroilmoituslomake

>>Eroilmoituslomake

Maksun palautus

  • Opiskelijakunta perii kaikista maksupalautuksista viiden (5) euron käsittelymaksun.
  • Mikäli opiskelija on epähuomiossa maksanut jäsenmaksun tuplana tai useampaan kertaan, palautetaan ylimääräinen jäsenmaksu hänelle kokonaisuudessaan ilman käsittelymaksua. Opiskelijakunta ei kuitenkaan vastaa verkkokaupan palveluntarjoajan mahdollisesti perimien erillisten palvelumaksujen palauttamisesta.
  • Opiskelijakunnan jäsenyydessä ei ole peruutusoikeutta. Jäsenmaksua EI palauteta, mikäli jäsenyyden ehdot edelleen täyttyvät. Käyttämätön jäsenmaksu voidaan palauttaa vain silloin, kun opiskelija on eronnut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta tai valmistunut.
  • Jäsenmaksuja ei palauteta takautuvasti.