Häirintäyhdyshenkilöt


Hanna Dahl

Savonlinna

hanna.dahl(at)opiskelijakuntakaakko.fi


Johanna Jääskeläinen

Mikkeli

johanna.jaaskelainen(at)opiskelijakuntakaakko.fi


Joonas Itkonen

Savonlinna

joonas.itkonen(at)opiskelijakuntakaakko.fi


Noora Kajaluoto

Kouvola

noora.kajaluoto(at)opiskelijakuntakaakko.fi


Roni Leppänen

Kotka

roni.leppanen(at)opiskelijakuntakaakko.fi


Sara Elosuo

Kotka

sara.elosuo(at)opiskelijakuntakaakko.fi


Terppa Kuismin

Mikkeli

ateku004(at)edu.xamk.fi


Eetu Mansikka

Mikkeli

eetu.mansikka(at)xamk.fi


Nollatoleranssi häirinnälle

Opiskelijoilla on oikeus turvalliseen ja yhdenvertaiseen opiskeluympäristöön. Heille on taattava mahdollisuus esteettömään opiskeluun ilman pelkoa esimerkiksi syrjinnästä tai häirinnästä.

Opiskelijakunta Kaakossa haluamme puuttua korkeakoulussa tapahtuvaan häirintään ja ehkäistä sitä. Häirintäyhdyshenkilömme toimivat kaikilla Xamkin kampuksilla. ​Häirintäyhdyshenkilöiden tehtävänä on kuunnella tuomitsematta ja puuttua pyydettäessä esille nousseisiin häirintätilanteisiin.​

Häirintä voi olla muun muassa henkistä tai fyysistä kiusaamista, syrjimistä, epämiellyttäviä huomautuksia tai viestejä, mustamaalausta tai mitä tahansa toisen henkilön toimintaa, jonka häirinnän kohde kokee loukkaavana tai epämiellyttävänä. Tekijä voi olla toinen opiskelija tai koulun henkilökunnan jäsen.

Häirintäyhdyshenkilöiden toiminta on täysin luottamuksellista. Xamkissa noudatetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteistä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa (2019-2021).

Incy-poikkeamaraportointi: häirintä

Xamkissa on otettu käyttöön uusi poikkeamaraportoinnin työkalu Incy.  Incyn tarkoituksena on tehdä poikkeavien tapahtumien,  kehitysajatusten ja erilaisten ideoiden ilmoittamisesta korkeakoulun suuntaan entistä helpompaa.

Poikkeamaraportointityökalu on sekä opiskelijoiden että henkilökunnan käytössä. Kun Incyn kautta raportoidaan esimerkiksi erilaisista kehitysideoista, häirinnästä tai tietosuojarikkomuksesta, kulkeutuu havainnon tiedot sijainti- ja kategoriakohtaisesti kunkin vastuualueen oikeille henkilöille.

Häirintä

Incyssä häirintää koskevat havainnot jaetaan kolmeen osaan: seksuaalinen häirintä, kiusaaminen sekä muu epäasiallinen käyttäytyminen.

Seksuaalinen häirintä

Seksuaalinen häirintä ja häirintä sukupuolen perusteella ovat tasa-arvolain tarkoittamaa syrjintää. Häirintää voi tapahtua ympäristöstä riippumatta, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Myös vihapuhe voi olla häirintää, tai jopa rikos.

Seksuaalinen ahdistelu on ollut rikos vuodesta 2014 alkaen. Rikoslain mukaan seksuaalinen ahdistelu tarkoittaa seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaavaa fyysistä tekoa.

Seksuaalista häirintää ovat esimerkiksi kaksimieliset vitsit ja härskit puheet, asiattomat vartaloon tai seksuaalisuuteen kohdistuvat huomautukset, fyysinen lähentely ja seksin ehdottaminen muussa epäasiallisessa yhteydessä.

Seksuaalista häirintää voi esiintyä erilaisissa tilanteissa, kuten vapaa-ajalla, harrastuksissa, koulussa, työharjoittelussa, työpaikalla, kotona, julkisissa paikoissa tai liikennevälineissä. Seksuaaliseen häirintään voi syyllistyä sukupuoleen katsomatta tuttu tai tuntematon henkilö.

Havainnon seksuaalisesta häirinnästä voit tehdä Incy-poikkeamaraportoinnissa täällä.

Kiusaaminen

Kiusaaminen on väkivallan muoto, jossa kiusaaja kohdistaa toiseen henkilöön sanallista, eleellistä, henkistä tai fyysistä vahingoittavaa toimintaa. Se voi olla hetkellistä tai pitkäkestoista, mutta useimmiten aina suunnitelmallista ja tahallista toimintaa, jolla kiusaaja pyrkii aiheuttamaan mielipahaa, tai äärimmillään psyykkistä tai fyysistä vahinkoa toiselle ihmiselle.

Kiusaaminen voi olla nimittelyä, irvailua, julkista nolaamista, perättömien juorujen levittämistä, porukan ulkopuolelle jättämistä tai pakottamista. Kaikista kiusaamistapauksista on hyvä ilmoittaa eteenpäin.

Ilmoituksen kiusaamisesta voit jättää Incyyn täällä.

Muu epäasiallinen käyttäytyminen

Epäasiallista käyttäytymistä on esimerkiksi henkilön opiskelu- tai työsuorituksien jatkuva perusteeton arvostelu ja henkilön mustamaalaaminen, asiaton nimittely tai eristäminen työyhteisöstä. Myös opiskelutehtävien perusteeton arvioimatta jättäminen voi olla epäasiallista kohtelua.

Havainnon muusta epäasiallisesta käyttäytymisestä voit jättää Incyyn täällä.