Häirintäyhdyshenkilöt

Voit olla yhteydessä minkä tahansa kampuksen häirintäyhdyshenkilöön tai ilmoittaa häirinnästä häirintälomakkeella

Nollatoleranssi häirinnälle

Opiskelijoilla on oikeus turvalliseen ja yhdenvertaiseen opiskeluympäristöön. Heille on taattava mahdollisuus esteettömään opiskeluun ilman pelkoa esimerkiksi syrjinnästä tai häirinnästä.

Opiskelijakunta Kaakossa haluamme puuttua korkeakoulussa tapahtuvaan häirintään ja ehkäistä sitä. Häirintäyhdyshenkilömme toimivat kaikilla Xamkin kampuksilla. ​Häirintäyhdyshenkilöiden tehtävänä on kuunnella tuomitsematta ja puuttua pyydettäessä esille nousseisiin häirintätilanteisiin.​

Häirintä voi olla muun muassa henkistä tai fyysistä kiusaamista, syrjimistä, epämiellyttäviä huomautuksia tai viestejä, mustamaalausta tai mitä tahansa toisen henkilön toimintaa, jonka häirinnän kohde kokee loukkaavana tai epämiellyttävänä. Tekijä voi olla toinen opiskelija tai koulun henkilökunnan jäsen.

Häirintäyhdyshenkilöiden toiminta on täysin luottamuksellista. Xamkissa noudatetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteistä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Xamkille on lisäksi luotu turvallisemman tilan periaatteet. ”Ne muodostavat toimintatavan, jota noudatamme kaikessa toiminnassamme ja tapahtumissamme.”

Falcony-poikkeamaraportointi: häirintä

Xamkissa on käytössä poikkeamaraportoinnin työkalu Falcony.  Falconyn tarkoituksena on tehdä poikkeavien tapahtumien,  kehitysajatusten ja erilaisten ideoiden ilmoittamisesta korkeakoulun suuntaan entistä helpompaa.

Poikkeamaraportointityökalu on sekä opiskelijoiden että henkilökunnan käytössä. Kun Falconyn kautta raportoidaan esimerkiksi erilaisista kehitysideoista, häirinnästä tai tietosuojarikkomuksesta, kulkeutuu havainnon tiedot sijainti- ja kategoriakohtaisesti kunkin vastuualueen oikeille henkilöille.

Häirintä

Falconyssä häirintää koskevat havainnot jaetaan kolmeen osaan: seksuaalinen häirintä, kiusaaminen sekä muu epäasiallinen käyttäytyminen.

Seksuaalinen häirintä

Seksuaalinen häirintä ja häirintä sukupuolen perusteella ovat tasa-arvolain tarkoittamaa syrjintää. Häirintää voi tapahtua ympäristöstä riippumatta, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Myös vihapuhe voi olla häirintää, tai jopa rikos.

Seksuaalinen ahdistelu on ollut rikos vuodesta 2014 alkaen. Rikoslain mukaan seksuaalinen ahdistelu tarkoittaa seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaavaa fyysistä tekoa.

Seksuaalista häirintää ovat esimerkiksi kaksimieliset vitsit ja härskit puheet, asiattomat vartaloon tai seksuaalisuuteen kohdistuvat huomautukset, fyysinen lähentely ja seksin ehdottaminen muussa epäasiallisessa yhteydessä.

Seksuaalista häirintää voi esiintyä erilaisissa tilanteissa, kuten vapaa-ajalla, harrastuksissa, koulussa, työharjoittelussa, työpaikalla, kotona, julkisissa paikoissa tai liikennevälineissä. Seksuaaliseen häirintään voi syyllistyä sukupuoleen katsomatta tuttu tai tuntematon henkilö.

Havainnon seksuaalisesta häirinnästä voit tehdä Falcony-poikkeamaraportoinnissa täällä.

Kiusaaminen

Kiusaaminen on väkivallan muoto, jossa kiusaaja kohdistaa toiseen henkilöön sanallista, eleellistä, henkistä tai fyysistä vahingoittavaa toimintaa. Se voi olla hetkellistä tai pitkäkestoista, mutta useimmiten aina suunnitelmallista ja tahallista toimintaa, jolla kiusaaja pyrkii aiheuttamaan mielipahaa, tai äärimmillään psyykkistä tai fyysistä vahinkoa toiselle ihmiselle.

Kiusaaminen voi olla nimittelyä, irvailua, julkista nolaamista, perättömien juorujen levittämistä, porukan ulkopuolelle jättämistä tai pakottamista. Kaikista kiusaamistapauksista on hyvä ilmoittaa eteenpäin.

Ilmoituksen kiusaamisesta voit jättää Falconyyn täällä.

Muu epäasiallinen käyttäytyminen

Epäasiallista käyttäytymistä on esimerkiksi henkilön opiskelu- tai työsuorituksien jatkuva perusteeton arvostelu ja henkilön mustamaalaaminen, asiaton nimittely tai eristäminen työyhteisöstä. Myös opiskelutehtävien perusteeton arvioimatta jättäminen voi olla epäasiallista kohtelua.

Havainnon muusta epäasiallisesta käyttäytymisestä voit jättää Falconyyn täällä.