Edustajistovaalit

Edustajistovaaleissa pääset asettumaan itse ehdolle, tai äänestämään haluamaasi ehdokasta. Edustajistovaalit järjestetään vuosittain marraskuussa. Ehdolle asettuminen alkaa 12.9.2022. Ennakkoäänestys on voimassa 31.10. – 8.11. välisen ajan. Varsinaista vaalipäivää vietetään 9.11.2022. Kaikki opiskelijakunta Kaakon jäsenet ovat oikeutettuja äänestämään sekä asettumaan ehdolle. Olet opiskelijakunnan jäsen, jos sinulta löytyy voimassaoleva Kaakon opiskelijakortti tai mobiiliopiskelijakortti.

Vaalien aikataulu

 • 12.9.2022 Ehdolle asettuminen alkaa
 • 9.10.2022 Ehdolle asettuminen päättyy
 • 13.10.2022 Ehdokkaat ja vaalinumerot julkistetaan
 • 31.10.2022 Ennakkoäänestys alkaa klo 11.00
 • 8.11.2022 Ennakkoäänestys päättyy klo 15.00
 • 9.11.2022 Virallinen vaalipäivä, äänestäminen alkaa klo 8.00 ja päättyy klo 15.00
 • 9.11.2022 Ääntenlaskenta
 • 10.11.2022 Tulosten julkistaminen

Äänestäjä

Ennakkoäänestysaika on 31.10.2022 – 8.11.2022. Varsinainen vaalipäivä on 9.11.2022.

Äänestys toteutetaan Valpurin sähköisellä äänestysjärjestelmällä. Saat äänestysaikana sähköpostiisi linkin, jonka kautta pääset äänestämään haluamaasi ehdokasta. Äänestyslinkki lähetetään sähköpostiin, jonka olet valinnut opiskelijakuntaan liittymisen yhteydessä. Vuoden 2020 jälkeen opiskelijakuntaan liittyneillä sähköposti on automaattisesti koulun sähköposti (edu.xamk.fi päätteinen). Mikäli et löydä äänestyslinkkiä sähköpostistasi, ole yhteydessä jäsenpalveluasiantuntijaan (sauli.sarjus@opiskelijakuntakaakko.fi)

Pääset tutustumaan ehdokkaisiin opiskelijakunnan ehdokkaat-sivulta. Tämän lisäksi voit kuunnella ehdokkaiden ajatuksia opiskelijakunnan järjestämistä vaalipaneeleista sekä lukea ehdokkaiden vaaliteemoja Kaakon blogista.

Ehdokas

Ehdokkaaksi voivat lähteä kaikki jäsenmaksun maksaneet opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäolevaksi opiskelijaksi. Aikaisempaa kokemusta vaaleista sinulla ei tarvitse olla. Ehdokkaaksi lähteminen on ilmaista. Lähtökohtaisesti kampanjointia edustajistovaaleissa tehdään ilman mitään rahallista panostusta, mutta sekin on toki mahdollista, mikäli ehdokas itse näin haluaa tehdä.

Ehdokkaaksi lähteminen vaatii ehdokaslomakkeen täyttämistä ja lähettämistä opiskelijakunnalle, lomakkeen voi tehdä sähköisesti tai fyysisesti. Fyysisen lomakkeen voi palauttaa opiskelijakunnan toimistolle. Ehdolle voi asettua sitoutumattomana, tai vaaliliiton jäsenenä.

Ehdokaslomakkeen ja vaaliliiton perustamislomakkeen löydät alta löytyvistä linkeistä tai materiaalit-kansiosta.

Ehdokkaana voit osallistua opiskelijakunnan järjestämiin vaalipaneeleihin ja pääset kirjoittamaan opiskelijakunnan blogiin. Lisäksi saat käyttöösi valmiita markkinointimateriaaleja.

Mihin ehdokas sitoutuu?

Ehdokas sitoutuu toimimaan edustajistossa edustajiston toimikauden ajan, eli kalenterivuoden. Edustajiston jäsen on velvollinen osallistumaan kaikkiin edustajiston kokouksiin, joita järjestetään noin 3-6 kertaa toimintavuoden aikana. Lisäksi edustajiston jäsenen tulee osallistua erilaisiin koulutuksiin, iltakouluihin sekä edustajistoryhmien palavereihin. Kokousmateriaaleihin, eli esityslistaan ja sen liitteisiin tutustuminen on välttämätönta hyvän ja sujuvan edustajistotyöskentelyn kannalta.

Yksi edustajiston jäsenen tärkeimmistä tehtävistä on tuoda esiin omia sekä äänestäjien mielipiteitä kokouksen aikana.

Ehdokkaiden WhatsApp ryhmä

Ehdokkaat ja ehdokkuudesta kiinnostuneet voivat liittyä Kaakon ylläpitämään WhatsApp-ryhmään. Ryhmässä jaetaan ajankohtaista tietoa edustajistovaaleihin liittyen ja siellä pääsee keskustelemaan muiden ehdokkaiden kanssa. Ryhmään pääset liittymään tämän linkin kautta. 

Materiaalit

Vaaliliiton edustaja

Vaaliliiton perustamislomakkeella valtuutetaan yksi ehdokas toimimaan vaaliliiton edustajana. Vaaliliiton edustajan tulee toimittaa perustamislomake ennen ehdolleasettumisen sulkeutumista. Ehdokas voi olla perustamassa,-  ja kuulua vain yhteen vaaliliittoon.

Vaaliliiton edustaja vastaa vaaliliiton täydentämisestä uusilla ehdokkailla. Vaaliliiton ehdokkaita voi täydentää täydennysilmoituslomakkeella. Vaaliliiton edustaja voi itse täydentää ehdokkaat täydennysilmoituslomakkeen kautta, tai ohjeistaa ehdokkaita täyttämään lomake itse.

Vaaliliitto

Kahden tai useamman ehdokkaan on mahdollista muodostaa vaaliliitto. Vaaliliiton perustamisilmoitukseen merkitään vaaliliiton nimi ja mahdollinen tunnus (slogan) sekä luetellaan ehdokkaiden nimet siinä järjestyksessä, kuin heidät halutaan vaaliluetteloon. Vaaliliiton ehdokasluetteloa on mahdollista täydentää täydennysilmoituslomakkeen kautta.

Miten vaaliliitto toimii?

Vaaliliittoon kuuluvien ehdokkaiden vertausluvut lasketaan kyseisen vaaliliiton ehdokkaiden yhteisäänimäärän perusteella. Kunkin vaaliliiton eniten ääniä saanut saa vertausluvukseen vaaliliiton kaikkien ehdokkaiden yhteisäänimäärän. Vaaliliittojen toiseksi eniten ääniä keränneiden vertausluku on vaaliliiton yhteisäänimäärä jaettuna kahdella. Kolmanneksi eniten ääniä saaneiden vertausluku on vaaliliiton yhteisäänimäärä jaettuna kolmella ja niin edelleen.

Yksittäisten, vaaliliittoihin kuulumattomien ehdokkaiden vertausluvuksi tulee heidän oma henkilökohtainen äänimääränsä.

Vaaliliiton hyöty ehdokkaalle

Vaaliliittoon kuuluvat ehdokkaat hyötyvät vaaliliittoon kuuluvien toisten ehdokkaiden äänistä, kun taas yksittäisten, vaaliliittoon kuulumattomien ehdokkaiden, (sitoutumattomien), täytyy kerätä kaikki äänet itse. Vaaliliittoon kuuluva ehdokas voi tulla valituksi pienemmällä henkilökohtaisella äänimäärällä kuin yksittäinen, vaaliliittoon kuulumaton (sitoutumaton) ehdokas.

Perustetut vaaliliitot

Vaaliliiton slogan: Greener Kaakko!

Vaaliliiton edustaja: Taneli Arosara

Sähköposti: etaar002@edu.xamk.fi

Vaaliliiton slogan: Tule ja nakita, ettei opiskelijaelämä pakita

Vaaliliiton edustaja: Minni Takala

Sähköpostiosoite: minni.takala@kokoomusopiskelijat.fi

Vaaliliiton slogan:

Vaaliliiton edustaja: Ikram Bechari

Sähköposti: ikram.bechari@opiskelijakuntakaakko.fi

Vaaliliiton slogan: Kouvola pro vincat!

Vaaliliiton edustaja: Joona Räty

Sähköposti: djora010@edu.xamk.fi

Vaaliliiton slogan:

Vaaliliiton edustaja: Jesse Rinneranta

Sähköposti: cjeri@edu.xamk.fi

Vaaliliiton slogan: Opiskelijoiden edut ja hyvinvointi edellä.

Vaaliliiton edustaja: Janne Otava

Sähköposti: djaot002@edu.xamk.fi

Sitoutumaton

Sitoutumaton on ehdokas tai edustaja, joka ei ole sitoutunut mihinkään vaaliliittoon. Sitoutumattomat eivät muodosta automaattisesti sitoutumattomista koostuvaa listaa. Mikäli sitoutumattomat haluavat oman listan, tulee heidän luoda tätä varten sitoutumattomien vaaliliitto.

Sitoutumattoman tulee muistaa, että hänellä ei ole varaedustajaa edustajiston kokouksessa. Mikäli sitoutumaton ilmoittautuu poissaolevaksi edustajiston kokouksesta, nousee hänen tilalleen korkeimman vertailuluvun saanut varaedustaja. Tällöin varaedustaja voi olla esim vaaliliiton edustaja, jolloin vaaliliitto saa kokoukselle lisää edustajia ja käytettäviä ääniä.

Edustajistoryhmän vastaava

Opiskelijakunnan sääntöjen mukaan vaaliliitoilla tulee olla edustajistoryhmän vastaava sekä varavastaava. Vaaliliitto valitsee keskuudestaa vastaavan sekä varavastaavan, jos vaaliliitto ei ole määritellyt vastaaviaan järjestäytymiskokoukseen mennessä, kutsuu edustajiston puheenjohtaja edustajistoryhmän vastaaviksi henkilöt, jotka ovat saaneet suurimman henkilökohtaisen äänimäärän.

Edustajistoryhmän vastaavien tehtävät

 1. Edustajistoryhmän vastaavien tehtävänä on varmistaa, että oman vaaliliiton edustajat osallistuvat edustajiston kokoukseen. Mikäli vaaliliitossa oleva varsinainen jäsen ei pääse osallistumaan kokoukseen, tulee hänen ilmoittaa tästä edustajistoryhmän vastaavalle joka varmistaa, että varajäsen on tietoinen kokoukseen osallistumisesta.
 2. Tehdä keskustelukanava omalle vaaliliitolle, esim WhatsApp ryhmä tms. Vaaliliiton on hyvä käydä keskusteluja ennen kokousta sekä kokouksen aikana siitä, mitä asioita vaaliliitto haluaa ajaa edustajistossa.
 3. Käydä keskusteluja muiden edustajistoryhmien vastaavien kanssa. Demokraattisessa päätöksenteossa yhteistyö kannattaa ja vastaavien olisikin hyvä etsiä muita vaaliliittoja jotka ajavat samoja asioita kuin oma vaaliliitto. Äänestystilanteessa yhteistyötä tehneillä vaaliliitoilla on isompi mahdollisuus saada haluamansa asia läpi.

Edustajiston kokous

Edustajisto kokoontuu vähintään kolme kertaa toimikautensa aikana, järjestäymiskokoukseen, kevätkokoukseen sekä syyskokoukseen. Pakollisien kokouksien lisäksi edustajisto kokoontuu, mikäli edustajisto niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen kaikki edustajiston kokoukset järjestetään toistaiseksi Teams etäkokouksina.

Edustajiston kokouksia voi seurata suorana lähetyksenä vaikka omalta kotikoneelta.

Edustajiston vuosikello

Edustajiston perehdytys 9.-11.12.2022

Edustajiston järjestäytymiskokous

Kevätkokous

Edustajiston koulutus

Edustajiston iltakoulu

Syyskokous

Edustajiston iltakoulu

Usein Kysyttyjä Kysymyksiä

Edustajisto koostuu enintään 20 varsinaisesta sekä 20 varajäsenestä ja he käyttävät ylintä päätäntävaltaa koko opiskelijakunnassa.

Edustajiston toimikausi on kalenterivuosi ja kokouksia on vähintään kolme (3) vuoden aikana. Edustajistossa sinulla on mahdollista tuoda omia sekä oman alasi ajatuksia enemmän esille ja vaikuttaa Xamkin sekä Kaakon toimintaan!

Edustajisto päättää opiskelijakunnan isoista linjoista ja siitä, miten opiskelijakunnan asioita edistetään. Edustajisto hyväksyy hallituksen valmisteleman toimintasuunnitelman ja talousarvion. Edustajistossa voit päättää siitä, että miten paljon maksat opiskelijakunnan jäsenyydestä ja opiskelijakortista. Edustajisto päättää vuosittain syyskokouksen yhteydessä jäsenmaksun suuruuden.

Vaalien avulla pystyt vaikuttamaan yhteisiin asioihin. Äänestämällä itsellesi sopivaa ehdokasta voit vaikuttaa omaan opiskeluaikaasi.

Edustajisto päättää opiskelijakunnan varojen käytöstä, tavoista sekä periaatteista joilla ajetaan kaikkien Xamkin opiskelijoiden etua. Edustajiston asettamilla tavoitteilla voidaan vaikuttaa niin Xamkin, kampuskaupunkien kuin valtakunnan asiohin.

Kaikki opiskelijakunta Kaakon jäsenet ovat oikeutettuja äänestämään. Olet opiskelijakunnan jäsen, jos sinulta löytyy voimassaoleva Kaakon fyysinen tai mobiilinen opiskelijakortti. Mikäli et ole varma, että onko jäsenyytesi voimassa, voit tiedustella asiaa verkkosivujen chatin tai toimisto@opiskelijakuntakaakko.fi sähköpostin kautta.

Äänestys tehdään sähköisellä äänestysjärjestelmällä. Saat syksyn aikana sähköpostiisi linkin, jonka kautta pääset äänestämään haluamaasi ehdokasta. Äänestyslinkki lähetetään sähköpostiin, jonka olet valinnut opiskelijakuntaan liittymisen yhteydessä. Vuoden 2020 jälkeen opiskelijakuntaan liittyneillä sähköposti on automaattisesti koulun sähköposti (edu.xamk.fi päätteinen).

Ehdokkaaksi voivat lähteä kaikki jäsenmaksun maksaneet opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi.

Ei. Ehdolleasettuminen on täysin ilmaista.

Ei. Jos et halua liittyä olemassa oleviin vaaliliittoihin, tai jos et halua perustaa omaa vaaliliittoa, voit asettua ehdokkaaksi sitoutumattomana.

Kokoamme tälle sivulle perustetut vaaliliitot. Voit liittyä vaaliliittoon ilmoittamalla kiinnostuksesi vaaliliiton edustajalle ja täyttämällä vaaliliiton täydennysilmoituslomakkeen.

Edustajistovaalien mainonnassa tulee noudattaa hyviä käytöstapoja. Mainoksia voi jakaa Xamkin tiloissa ja rakennusten ulkopuolella. Opetustilanteissa mainostaminen on kielletty. Äänestämismahdollisuuden yhteydessä ei saa mainostaa ehdokkaita. Kaikenlaisten palkkioiden tarjoaminen tietyllä tapaa äänestämisestä, äänestämättä jättämisestä tai äänen luovuttamisesta toisen käyttöön on ehdottomasti kielletty. Tätä kieltoa rikkova ehdokas suljetaan pois vaaleista.

Ammattikorkeakoulun sähköpostilistoja ja muita kanavia (intra yms) saa käyttää vain edustajistovaalien yleiseen mainontaan. Yksittäisen ehdokkaan tai vaaliliiton mainostaminen on kielletty.

Uusi edustajisto aloittaa tehtävänsä 1.1.2023

Kyllä voit. Mikäli tulet valituksi edustajistoon, voit silti hakea myös hallituksen. Mikäli sinut valitaan hallitukseen, luovut automaattisesti edustajiston tehtävästä.

Ehdokasasetteluun ja edustajistovaaleihin liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä opiskelijakunnan pääsihteeriin Jenni Aikioon, edustajiston puheenjohtajaan Johanna Jääskeläiseen tai hallituksen puheenjohtajaan Rico Martikaiseen.

Yleiset vinkit ehdokkaalle
1. Tuo itseäsi rohkeasti esille opiskelijakavereille, ryhmäläisille ja oman alasi opiskelijoille. Tämä on yleisin tapa saada ääniä!
2. Kehitä hauska sekä ytimekäs vaalislogan itsellesi ja kerää näin huomiota vaaleissa. Jos ei kuitenkaan irtoa nyt vuosituhannen lausahdusta, älä ota siitä stressiä!
3. Sanotaan, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa ja siksi on järkevää panostaa laadukkaaseen vaalikuvaan esim. hyvään selfieen! Kuvaa käytetään ehdokaslistauksessa, mistä äänestäjät usein bongaavat oman ehdokkaan. Jos kuitenkin ei ole  kuvauksellisella tuulella, niin sekin on aivan ok. Tarvittaessa Kaakolta voi pyytää kuvausapua!
4. Ota kaverisi mukaan vaaleihin ja kannusta muitakin lähtemään ehdolle sekä äänestämään!
5. Muista, että sinun ei tarvitse olla superehdokas vaan tee juuri sen verran kuin itse haluat tehdä. Hienointa on jo se, että olet lähtenyt ehdolle!