Edustajistovaalit

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Kaakko järjestää vuosittain edustajistovaalit. Edustajistovaaleilla, eli tuttavallisemmin edarivaaleilla, valitaan Kaakolle 20 edustajiston jäsentä sekä 20 varajäsentä.

Kaikki opiskelijakunta Kaakon jäsenet ovat oikeutettuja äänestämään sekä asettumaan ehdolle. Olet opiskelijakunnan jäsen, jos sinulta löytyy voimassa oleva Kaakon opiskelijakortti tai mobiiliopiskelijakortti.

Seuraavat edustajistovaalit järjestetään 8.11.2023.

 • On opiskelijakunnan korkein päättävä elin, eli päättää mitä opiskelijakunta tekee.
 • Koostuu täysin Xamkin opiskelijoista, 20 varsinaisesta jäsenestä ja heidän varajäsenistään.
 • Jäsenet valitaan edustajistoon vaaleilla.
 • Toimintakausi on yksi kalenterivuosi.
 • Kokouksia on vähintään kolme (3) vuoden aikana.
 • Virallinen kokouskieli on suomi, mutta toimintaan osallistuminen on mahdollista myös kansainvälisille opiskelijoille.
 • Päättää kuinka paljon sinä maksat opiskelijakunnan jäsenyydestä ja opiskelijakortista.
 • Ajaa kaikkien opiskelijoiden asioita Kaakon edustajistossa.
 • Päätäntävalta taloudesta, strategiasta ja toimintasuunnitelmasta, joiden mukaan opiskelijakunta toimii.
 • Päättää opiskelijakunnan isoista linjoista ja siitä, mitä asioita opiskelijakunta edistää.
 • Vaikuttaa koulutukseen sekä opiskelijoiden asioihin Xamkissa.
 • On opiskelijoiden äänenä erilaisissa Xamkin työryhmissä.

Edustajiston päätökset toteuttaa Kaakon hallitus, jonka edustajisto valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus raportoi toimintasuunnitelman, talousarvion ja strategian käytännön toteutuksesta edustajistolle.

Kaakolla on myös palkattuja asiantuntijoita tukemassa edustajiston ja hallituksen työtä.

 • Olet keskeisessä roolissa osana aktiivista opiskelijayhteisöä.
 • Pääset vaikuttamaan koulutukseen, opiskelijoiden asioihin Kaakossa, Xamkissa ja opiskelukaupungeissa.
 • Toimit opiskelijoiden äänenä erilaisissa Xamkin työryhmissä.
 • Tapaat opiskelijoita oman kampuksen ulkopuolelta.
 • Verkostoidut tärkeiden tulevaisuuden kontaktien kanssa.
 • Saat arvokasta kokemusta järjestötoiminnasta ja demokraattisesta päätöksenteosta.
 • Saat opiskelijakunta kaakon ilmaisen jäsenyyden vuodeksi.
 • Saat 5 opintopistettä vapaasti valittaviin opintoihin.

Edarivaalien aikataulu

 • 11.9.2023 Ehdolle asettuminen alkaa
 • 8.10.2023 Ehdolle asettuminen päättyy
 • 9.10.2023 Ehdokkaat ja vaalinumerot julkistetaan
 • 30.10.2023 Ennakkoäänestys alkaa klo 11.00
 • 8.11.2023 Virallinen vaalipäivä, äänestäminen alkaa klo 8.00 ja päättyy klo 15.00
 • 8.11.2023 Ääntenlaskenta
 • 9.11.2023 Tulosten julkistaminen

Asetu ehdolle

Vaalikausi alkaa vaalikuulutuksella erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Ehdolle asettuminen ja vaalilistojen luominen alkaa tavallisesti elo-syyskuun vaihteessa ja varsinaiset vaalit käydään marraskuun alkupuolella.

Tarkempi vaaliaikataulu löytyy edellisestä osiosta.

Vaalikelpoisia ehdolle asettumista varten ovat Kaakon jäseneksi liittyneet Xamkin opiskelijat. Ehdolle voi asettua täyttämällä ja lähettämällä ehdokasilmoittautumislomakkeen.

 • Ehdokkaaksi voivat lähteä kaikki jäsenmaksun maksaneet opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäolevaksi opiskelijaksi.
 • Et tarvitse aikaisempaa kokemusta vaaleista.
 • Ehdokkaaksi lähteminen on ilmaista.
 • Täytä ehdokasilmoittautumislomake ja lähetä se opiskelijakunnalle, lomakkeen voi tehdä sähköisesti tai fyysisesti. Fyysisen lomakkeen voi palauttaa opiskelijakunnan toimistolle.
 • Ehdolle voi asettua sitoutumattomana, tai vaaliliiton jäsenenä.
  • Vaaliliiton muodostaa kaksi (2) tai useampi ehdokas. Vaaliliittoon kuulumalla parannat mahdollisuuksiasi päästä läpi vaaleista, sillä edustajistovaaleissa käytetään suhteellista vaalitapaa eli liitossa olevien äänet lasketaan yhteen ja sen pohjalta muodostetaan suhdeluku jokaiselle ehdokkaalle.
  • Tämän lisäksi vaaliliitot ja / tai sitoutumattomat ehdokkaat voivat muodostaa keskenään vaalirenkaan. Tämä parantaa pienten listojen ja / tai sitoutumattomien ehdokkaiden mahdollisuuksia vaaleissa suhteessa isompiin liittoihin.
  • Tarkempaa tietoa vaaliliittojen ja -renkaiden toiminnasta löydät alempaa.

Toimi siis seuraavasti:

 1. Tee päätös lähteä ehdokkaaksi
 2. Päätä lähdetkö sitoutumattomana ehdokkaana vai osana vaaliliittoa
  • Päättäessäsi lähteä liiton ehdokkaaksi ota yhteyttä vaaliliiton vaaliasiamieheen
  • Päättäessäsi lähteä sitoutumattomana täytä ehdokasilmoitus
 3. Tee kampanja ja menesty vaaleissa!

Kaikki tarvittavat lomakkeet ehdolle asettumiseen ja liiton tai renkaan muodostamiseen löydät alta löytyvistä linkeistä tai materiaalitkansiosta.

Ehdokkaana saat käyttöösi myös valmiita markkinointimateriaalipohjia.

 • Ehdokas sitoutuu toimimaan edustajistossa edustajiston toimikauden ajan, eli kalenterivuoden.
 • Edustajiston jäsen on velvollinen osallistumaan kaikkiin edustajiston kokouksiin, joita järjestetään noin 3-6 kertaa toimintavuoden aikana.
 • Lisäksi edustajiston jäsenen tulee osallistua erilaisiin koulutuksiin, iltakouluihin sekä edustajistoryhmien palavereihin.
 • Kokousmateriaaleihin, eli esityslistaan ja sen liitteisiin tutustuminen on välttämätöntä hyvän ja sujuvan edustajistotyöskentelyn kannalta.
 • Yksi edustajiston jäsenen tärkeimmistä tehtävistä on tuoda esiin omia sekä äänestäjien mielipiteitä kokouksen aikana.
 • Ehdokkaat ja ehdokkuudesta kiinnostuneet voivat liittyä Kaakon ylläpitämään WhatsApp-ryhmään.
 • Ryhmässä jaetaan ajankohtaista tietoa edustajistovaaleihin liittyen ja siellä pääsee keskustelemaan muiden ehdokkaiden kanssa. Ryhmään pääset liittymään tämän linkin kautta.

Äänestäminen

Ennakkoäänestysaika on 30.10.2023 – 7.11.2023. Varsinainen vaalipäivä on 8.11.2023.

Äänestyslinkki lähetetään sähköpostiin, jonka olet valinnut opiskelijakuntaan liittymisen yhteydessä. Vuoden 2020 jälkeen opiskelijakuntaan liittyneillä sähköposti on automaattisesti koulun sähköposti (edu.xamk.fi päätteinen). Mikäli et löydä äänestyslinkkiä sähköpostistasi, ole yhteydessä jäsenpalveluasiantuntijaan (sauli.sarjus@opiskelijakuntakaakko.fi)

Pääset tutustumaan ehdokkaisiin opiskelijakunnan ehdokkaat-sivulta.

 • Kaikki opiskelijakunta Kaakon jäsenet ovat oikeutettuja äänestämään.
  • Olet opiskelijakunnan jäsen, jos sinulta löytyy voimassa oleva Kaakon fyysinen tai mobiilinen opiskelijakortti.
  • Mikäli et ole varma, että onko jäsenyytesi voimassa, voit tiedustella asiaa verkkosivujen chatin tai toimisto@opiskelijakuntakaakko.fi sähköpostin kautta.
 • Vaalien avulla pystyt vaikuttamaan yhteisiin asioihin.
 • Äänestämällä itsellesi sopivaa ehdokasta voit vaikuttaa omaan opiskeluaikaasi.
 • Edustajisto päättää opiskelijakunnan varojen käytöstä, tavoista sekä periaatteista, joilla ajetaan kaikkien Xamkin opiskelijoiden etua.
 • Edustajiston asettamilla tavoitteilla voidaan vaikuttaa niin Xamkin, kampuskaupunkien kuin valtakunnan asioihin.
 • Äänten laskeminen tapahtuu vaalipäivän iltana.
 • Vaalitulos lasketaan vertauslukujen perusteella.
 • Vaaliliittoon ja/tai vaalirenkaaseen kuulumattoman ehdokkaan saama äänimäärä on ehdokkaan lopullinen vertausluku.
 • Vaaliliittoihin ja -renkaisiin kuuluvat ehdokkaat järjestetään äänimääränsä suuruuden mukaan. Saman äänimäärän saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa. Vaaliliiton tai -renkaan ensimmäiselle ehdokkaalle merkitään vertausluvuksi vaaliliiton koko äänimäärä, toiselle puolet (1/2) siitä, kolmannelle yksi kolmasosa (1/3) ja niin edelleen.
 • Lopuksi kaikki ehdokkaat järjestetään lopullisten vertauslukujensa suuruuden mukaan. Saman lopullisen vertausluvun saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee vaaliliiton sisällä laskettu vertausluku.
 • Henkilökohtaisen äänimäärän tai vertausluvun ollessa sama, ehdokkaiden keskinäinen järjestys arvotaan.
 • Valituiksi julistetaan suurimman lopullisen vertausluvun saaneesta ehdokkaasta lähtien niin monta kuin vaalissa on täytettäviä paikkoja.
 • Lisäksi edustajistovaalissa julistetaan varajäseniksi ei-valituksi tulleet ehdokkaat vertailuluvultaan suurimmasta alkaen, siten että varajäseniä voi olla enintään yhtä monta kuin varsinaisia jäseniä.

Vaaliliitto / vaalirengas vs. sitoutumaton

Vaaliliittoon kuuluvat ehdokkaat hyötyvät vaaliliittoon kuuluvien toisten ehdokkaiden äänistä. Kun taas yksittäisten, vaaliliittoon kuulumattomien ehdokkaiden, (sitoutumattomien), täytyy kerätä kaikki äänet itse. Vaaliliittoon kuuluva ehdokas voi tulla valituksi pienemmällä henkilökohtaisella äänimäärällä kuin yksittäinen, vaaliliittoon kuulumaton (sitoutumaton) ehdokas. Kaksi (2) tai useampi vaaliliitto voi perustaa vaalirenkaan, kuitenkin niin että vaalirenkaassa on ehdokkaita enintään kaksi kertaa valittavien määrä.

 • Vaaliliiton perustamisilmoitukseen merkitään vaaliliiton nimi ja mahdollinen tunnus (slogan) sekä luetellaan ehdokkaiden nimet siinä järjestyksessä, kuin heidät halutaan vaaliluetteloon.
 • Ehdokas ei voi olla useammassa kuin yhdessä vaaliliitossa.
 • Vaaliliiton ehdokasluetteloa on mahdollista täydentää täydennysilmoituslomakkeen kautta.
 • Vaaliliitolle valitaan yksi (1) edustaja.
  • Edustajaksi voidaan valita joku ehdokkaista.
 • Sinun ei tarvitse kuulua vaaliliittoon.
 • Jos et halua liittyä olemassa oleviin vaaliliittoihin, tai jos et halua perustaa omaa vaaliliittoa, voit asettua ehdokkaaksi sitoutumattomana.
 • Kokoamme tälle sivulle perustetut vaaliliitot.
 • Voit liittyä vaaliliittoon ilmoittamalla kiinnostuksesi vaaliliiton edustajalle ja täyttämällä vaaliliiton täydennysilmoituslomakkeen.
 • Vaalirengas on kahden (2) tai useamman vaaliliiton koalitio.
 • Vaalirenkaassa saa olla ehdokkaita enintään kaksi kertaa valittavien määrä.
 • Vaaliliitto tai yksittäinen ehdokas ei voi kuulua useampaan kuin yhteen vaalirenkaaseen.
 • Sitoutumaton on ehdokas tai edustaja, joka ei ole sitoutunut mihinkään vaaliliittoon.
 • Yksittäisten, vaaliliittoihin kuulumattomien ehdokkaiden vertausluvuksi tulee heidän oma henkilökohtainen äänimääränsä.
  • Eli, sitoutumaton ehdokas kerää kaikki äänet itse, kun taas vaaliliittoon kuuluvat ehdokkaat hyötyvät vaaliliittoon kuuluvien toisten ehdokkaiden äänistä.
 • Sitoutumattomat eivät muodosta automaattisesti sitoutumattomista koostuvaa listaa.
 • Mikäli sitoutumattomat haluavat oman listan, tulee heidän luoda tätä varten sitoutumattomien vaaliliitto.
 • Sitoutumattoman tulee muistaa, että hänellä ei ole varaedustajaa edustajiston kokouksessa.
  • Mikäli sitoutumaton ilmoittautuu poissaolevaksi edustajiston kokouksesta, nousee hänen tilalleen korkeimman vertailuluvun saanut varaedustaja. Tällöin varaedustaja voi olla esim. vaaliliiton edustaja, jolloin vaaliliitto saa kokoukselle lisää edustajia ja käytettäviä ääniä.

Opiskelijakunnan sääntöjen mukaan vaaliliitoilla tulee olla edustajistoryhmän vastaava sekä varavastaava. Vaaliliitto valitsee keskuudestaan vastaavan sekä varavastaavan, jos vaaliliitto ei ole määritellyt vastaaviaan järjestäytymiskokoukseen mennessä, kutsuu edustajiston puheenjohtaja edustajistoryhmän vastaaviksi henkilöt, jotka ovat saaneet suurimman henkilökohtaisen äänimäärän.

Edustajistoryhmän vastaavien tehtävät

  1. Edustajistoryhmän vastaavien tehtävänä on varmistaa, että oman vaaliliiton edustajat osallistuvat edustajiston kokoukseen. Mikäli vaaliliitossa oleva varsinainen jäsen ei pääse osallistumaan kokoukseen, tulee hänen ilmoittaa tästä edustajistoryhmän vastaavalle, joka varmistaa, että varajäsen on tietoinen kokoukseen osallistumisesta.
  2. Tehdä keskustelukanava omalle vaaliliitolle, esim WhatsApp ryhmä tms. Vaaliliiton on hyvä käydä keskusteluja ennen kokousta sekä kokouksen aikana siitä, mitä asioita vaaliliitto haluaa ajaa edustajistossa.
  3. Käydä keskusteluja muiden edustajistoryhmien vastaavien kanssa. Demokraattisessa päätöksenteossa yhteistyö kannattaa ja vastaavien olisikin hyvä etsiä muita vaaliliittoja, jotka ajavat samoja asioita kuin oma vaaliliitto. Äänestystilanteessa yhteistyötä tehneillä vaaliliitoilla on isompi mahdollisuus saada haluamansa asia läpi.

Perustetut vaaliliitot

Vaaliliiton slogan: Haluan Päättää!

Vaaliliiton edustaja: Janne Otava

Sähköposti: djaot002@edu.xamk.fi

Vaaliliiton slogan: Järjen ääni opiskelijapolitiikkaan!

Vaaliliiton edustaja: Joona Räty

Sähköposti: djora010@edu.xamk.fi

Vaaliliiton slogan: Jotta ei olisi pakko

Vaaliliiton edustaja: Veijo Tikka

Sähköposti: bveti001@edu.xamk.fi

Vaaliliiton slogan: Halpa on hyvää ja hyvä on halpaa.

Vaaliliiton edustaja: Taneli Arosara

Sähköposti: etaar002@edu.xamk.fi

Vaaliliiton edustaja: Jesse Rinneranta

Sähköposti: cjeri003@edu.xamk.fi

Vaaliliiton slogan: Tasa-arvoisen, kestävän ja hyvinvoivan opiskelijayhteisön puolesta!

Vaaliliiton edustaja: Lassi Hakonen

Sähköposti: lassi.hakonen@sonk.fi

Vaaliliiton slogan: Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja oikeuksien puolesta.

Vaaliliiton edustaja: John Enarvi

Sähköposti: djoen001@edu.xamk.fi

Perustetut vaalirenkaat

Vaalirenkaan teema:
Vapaus, vastuu, välittäminen

Vaalirenkaaseen kuuluvat vaaliliitot ja vaaliliiton vastuuhenkilöt:
KD, Joona Räty
Kokoomus, Veijo Tikka

Vaalirenkaan vastuuhenkilö:
Joona Räty, djora010@edu.xamk.fi

Vaalirenkaan teema/slogan: 

Vaalirenkaaseen kuuluvat vaaliliitot ja vaaliliiton vastuuhenkilö:
Etelä-Savon Tradenöörit, Janne Otava
Kymenlaakson Tradenöörit, Jesse Rinneranta

Vaalirenkaan vastuuhenkilö: 
Jesse Rinneranta, cjeri003@edu.xamk.fi

Vaalirenkaan teema/slogan:
Hyvinvointia yli kampusrajojen

Vaalirenkaaseen kuuluvat vaaliliitot ja vaaliliiton vastuuhenkilö:
Kotkan Opiskelijat, John Enarvi
Sokka Irti!, Taneli Arosara

Vaalirenkaan vastuuhenkilö: 
Taneli Arosara, etaar002@edu.xamk.fi

Usein Kysyttyjä Kysymyksiä

Edustajisto koostuu enintään 20 varsinaisesta sekä 20 varajäsenestä ja he käyttävät ylintä päätäntävaltaa koko opiskelijakunnassa.

Edustajiston toimikausi on kalenterivuosi ja kokouksia on vähintään kolme (3) vuoden aikana. Edustajistossa sinulla on mahdollista tuoda omia sekä oman alasi ajatuksia enemmän esille ja vaikuttaa Xamkin sekä Kaakon toimintaan!

Edustajisto päättää opiskelijakunnan isoista linjoista ja siitä, miten opiskelijakunnan asioita edistetään. Edustajisto hyväksyy hallituksen valmisteleman toimintasuunnitelman ja talousarvion. Edustajistossa voit päättää siitä, että miten paljon maksat opiskelijakunnan jäsenyydestä ja opiskelijakortista. Edustajisto päättää vuosittain syyskokouksen yhteydessä jäsenmaksun suuruuden.

Vaalien avulla pystyt vaikuttamaan yhteisiin asioihin. Äänestämällä itsellesi sopivaa ehdokasta voit vaikuttaa omaan opiskeluaikaasi.

Edustajisto päättää opiskelijakunnan varojen käytöstä, tavoista sekä periaatteista joilla ajetaan kaikkien Xamkin opiskelijoiden etua. Edustajiston asettamilla tavoitteilla voidaan vaikuttaa niin Xamkin, kampuskaupunkien kuin valtakunnan asiohin.

Kaikki opiskelijakunta Kaakon jäsenet ovat oikeutettuja äänestämään. Olet opiskelijakunnan jäsen, jos sinulta löytyy voimassaoleva Kaakon fyysinen tai mobiilinen opiskelijakortti. Mikäli et ole varma, että onko jäsenyytesi voimassa, voit tiedustella asiaa verkkosivujen chatin tai toimisto@opiskelijakuntakaakko.fi sähköpostin kautta.

Äänestys tehdään sähköisellä äänestysjärjestelmällä. Saat syksyn aikana sähköpostiisi linkin, jonka kautta pääset äänestämään haluamaasi ehdokasta. Äänestyslinkki lähetetään sähköpostiin, jonka olet valinnut opiskelijakuntaan liittymisen yhteydessä. Vuoden 2020 jälkeen opiskelijakuntaan liittyneillä sähköposti on automaattisesti koulun sähköposti (edu.xamk.fi päätteinen).

Ehdokkaaksi voivat lähteä kaikki jäsenmaksun maksaneet opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi.

Ei. Ehdolleasettuminen on täysin ilmaista.

Ei. Jos et halua liittyä olemassa oleviin vaaliliittoihin, tai jos et halua perustaa omaa vaaliliittoa, voit asettua ehdokkaaksi sitoutumattomana.

Kokoamme tälle sivulle perustetut vaaliliitot. Voit liittyä vaaliliittoon ilmoittamalla kiinnostuksesi vaaliliiton edustajalle ja täyttämällä vaaliliiton täydennysilmoituslomakkeen.

Edustajistovaalien mainonnassa tulee noudattaa hyviä käytöstapoja. Mainoksia voi jakaa Xamkin tiloissa ja rakennusten ulkopuolella. Opetustilanteissa mainostaminen on kielletty. Äänestämismahdollisuuden yhteydessä ei saa mainostaa ehdokkaita. Kaikenlaisten palkkioiden tarjoaminen tietyllä tapaa äänestämisestä, äänestämättä jättämisestä tai äänen luovuttamisesta toisen käyttöön on ehdottomasti kielletty. Tätä kieltoa rikkova ehdokas suljetaan pois vaaleista.

Ammattikorkeakoulun sähköpostilistoja ja muita kanavia (intra yms) saa käyttää vain edustajistovaalien yleiseen mainontaan. Yksittäisen ehdokkaan, vaaliliiton tai vaalirenkaan mainostaminen on kielletty.

Uusi edustajisto aloittaa tehtävänsä 1.1.2024

Kyllä voit. Mikäli tulet valituksi edustajistoon, voit silti hakea myös hallituksen. Mikäli sinut valitaan hallitukseen, luovut automaattisesti edustajiston tehtävästä.

Ehdokasasetteluun ja edustajistovaaleihin liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä:

 • Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Laura Laakso, laura.laakso@opiskelijakuntakaakko.fi
 • Opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Jenni Aikioon, jenni.aikio@opiskelijakuntakaakko.fi
 • Edustajiston puheenjohtaja Emmi Hartama, emmi.hartama@opiskelijakuntakaakko.fi
 • Edunvalvonnan asiantuntija Anna Päivike, anna.paivike@xamk.fi

Yleiset vinkit ehdokkaalle
1. Tuo itseäsi rohkeasti esille opiskelijakavereille, ryhmäläisille ja oman alasi opiskelijoille. Tämä on yleisin tapa saada ääniä!
2. Kehitä hauska sekä ytimekäs vaalislogan itsellesi ja kerää näin huomiota vaaleissa. Jos ei kuitenkaan irtoa nyt vuosituhannen lausahdusta, älä ota siitä stressiä!
3. Sanotaan, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa ja siksi on järkevää panostaa laadukkaaseen vaalikuvaan esim. hyvään selfieen! Kuvaa käytetään ehdokaslistauksessa, mistä äänestäjät usein bongaavat oman ehdokkaan. Jos kuitenkin ei ole  kuvauksellisella tuulella, niin sekin on aivan ok. Tarvittaessa Kaakolta voi pyytää kuvausapua!
4. Ota kaverisi mukaan vaaleihin ja kannusta muitakin lähtemään ehdolle sekä äänestämään!
5. Muista, että sinun ei tarvitse olla superehdokas vaan tee juuri sen verran kuin itse haluat tehdä. Hienointa on jo se, että olet lähtenyt ehdolle!