Edunvalvonta

Opiskelijoiden edunvalvonta on opiskelijakunnan lakisääteinen tehtävä. Edunvalvonta käsittää opiskelijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, kuten koulutuksen, ravinnon, opiskelutilat ja yhdenvertaisuuden. Jos tarvitset neuvoa tai apua, ole rohkeasti yhteydessä!

Kopo

Koulutuspolitiikka eli  kopo on koulutuksen laatuun ja sisältöön liittyvien asioiden kehittämistä. Opiskelijakunnassa koulutuspolitiikka tarkoittaa sitä, että valitut luottamustoimijat edustavat opiskelijoita erilaisissa koulutuspoliittisissa tiimeissä ja työrymissä. Niissä käsitellään esimerkiksi tutkintorakenteita, opetussuunnitelmia, ohjausprosesseja sekä erilaisia opetukseen liittyviä ohjeita, kuten tutkintosääntöä tai HOT-ohjeita. Tiimeissä ja työryhmissä opiskelijat pääsevät vaikuttamaan.

Sopo

Sosiaalipolitiikka eli sopo on opiskelijan hyvinvointiin liittyviin asioihin vaikuttamista. Opiskelijoiden asuminen, ruokailu sekä kokonaisvaltainen hyvinvointi ovat sosiaalipolitiikkaa. Opiskelijakunnassa se tarkoittaa esimerkiksi opiskelijaravintoloiden asiakastoimikuntien kokouksiin osallistumista ja harrastusmahdollisuuksien kehittämistä. Opiskelijakunta tekee yhteistyötä opiskeluterveydenhuollon, opinto-ohjaajien, opiskelijakuraattorin, opintopsykologin ja oppilaitospastorin kanssa.

Häirintäyhdyshenkilöt

Opiskelijakunta Kaakossa haluamme puuttua korkeakoulussa tapahtuvaan häirintään ja ehkäistä sitä. Häirintä voi olla muun muassa henkistä tai fyysistä kiusaamista, syrjimistä, epämiellyttäviä huomautuksia tai viestejä, mustamaalausta tai mitä tahansa toisen henkilön toimintaa, jonka häirinnän kohde kokee loukkaavana tai epämiellyttävänä. Häirintäyhdyshenkilöiden toiminta on täysin luottamuksellista.

Tekijä voi olla toinen opiskelija tai koulun henkilökunnan jäsen.

Xamkissa noudatetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteistä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa (2019-2021)

Arttu Berg

arttu.berg(at)opiskelijakuntakaakko.fi


Johanna Mäkinen

johanna.makinen(at)opiskelijakuntakaakko.fi


Teppo Salo

teppo.salo(at)opiskelijakuntakaakko.fi


Jenni Aikio

jenni.aikio(at)opiskelijakuntakaakko.fi


YTHS

YTHS-laki astuu voimaan 1.1.2021, jolloin ammattikorkeakouluopiskelijat pääsevät YTHS:n palveluiden piiriin vuoden 2021 alusta lähtien. YTHS:n toimipaikkaverkosto tulee pohjautumaan oppilaitosten opiskelijamääriin.

Keskeiset toimijat korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon laajentumisessa ovat STM, Kela ja YTHS.

  • Sosiaali- ja terveysministeriön tehtäviin kuuluu yleinen seuranta, ohjas ja kehittäminen.
  • Kela vastaa opiskeluterveydenhuollon valtakunnallisesta järjestämisestä, rahoitusarvioista ja vuoden 2021 alusta myös terveydenhoitomaksun keräämisestä.
  • YTHS tuottaa palvelut valtakunnallisesti ja yhdenvertaisesti.

Lisätietoja YTHS