Tutorointi

Mitä on tutorointi?

Xamkissa toimii vuosittain toistasataa opiskelijakunnan kouluttamaa tutoria erilaisissa tehtävissä. Tutoroinnin tarkoituksena on tarjota uusille opiskelijoille pehmeä lasku uuteen kaupunkiin ja korkeakouluun. Tutorit tutustuttavat uudet opiskelijat opiskelijakulttuuriin ja vapaa-ajan mahdollisuuksiin. He myös järjestävät erilaista vapaa-ajan toimintaa ja auttavat opiskeluun liittyvissä asioissa.

Miten mukaan?

Mukaan tutortoimintaan pääsee hakemalla Tutorointi-opintojaksolle Pepissä. Tietoa opintojakson hakuaikatauluista saa opiskelijakunta Kaakon eri viestintäkanavista, Studentista tai omalta tutorilta. Koulutuksen jälkeen tutorina toimitaan koulutusta seuraava lukuvuosi.

Opintojaksoon (5 op) kuuluvan kaikille yhteisen 0,5 op laajuisen peruskoulutuksen jälkeen valitaan 0,5 op laajuinen erikoistumiskoulutus, johon opiskelija haluaa erikoistua. Valittavia erikoistumiskoulutuksia ovat vertaistutor, harrastetutor, international tutor tai eTutor. Loput 4 op saat tekemällä itse tutorointia.

Katso tai kuuntele video tutoroinnin
eri erikoistumisaloista:

Miksi tutoriksi?

Tutorit pääsevät tutustumaan korkeakouluyhteisöön ja uusiin ihmisiin, sillä he työskentelevät yhdessä muiden alojen opiskelijoiden, opiskelijakunnan ja korkeakoulun henkilöstön kanssa. Toiminnasta tutorit saavat hyvää työkokemusta, opintopisteitä ja tietenkin mukavia muistoja.