Tutorointi

Mitä on tutorointi?

Xamkissa toimii vuosittain lähes 300 opiskelijakunnan kouluttamaa tutoria erilaisissa tehtävissä. Toiminnan tarkoituksena on tarjota uusille opiskelijoille pehmeä lasku uuteen kaupunkiin ja korkeakouluun. Tutoroinnin avulla opiskelijan uusi oppimisympäristö tulee tutuksi niin läsnä kuin verkossa, sillä tutoreilta saa apua esimerkiksi verkkoympäristön haltuunotossa. Tutorit tutustuttavat uudet opiskelijat opiskelijakulttuuriin ja vapaa-ajan mahdollisuuksiin. He myös järjestävät erilaista vapaa-ajan toimintaa ja auttavat opiskeluun liittyvissä asioissa.

Lue lisää tutoroinnista täältä:
https://www.opiskelijakuntakaakko.fi/kaikki-mita-olet-halunnut-tietaa-tutoroinnista/

Miksi tutoriksi?

Tutorit pääsevät tutustumaan korkeakouluyhteisöön ja uusiin ihmisiin, sillä he työskentelevät yhdessä muiden alojen opiskelijoiden, opiskelijakunnan ja korkeakoulun henkilöstön kanssa. Toiminnasta tutorit saavat hyvää työkokemusta, opintopisteitä ja tietenkin mukavia muistoja.

Miten mukaan?

Mukaan tutortoimintaan pääsee hakemalla Tutorointi-opintojaksolle Pepissä kevään opintojaksoilmoittautumisen yhteydessä. Tietoa opintojakson hakuaikatauluista saa opiskelijakunta Kaakon eri viestintäkanavista, Luxista tai omalta tutorilta. Koulutuksen jälkeen tutorina toimitaan koulutusta seuraava lukuvuosi.

Opintojaksoon (5 op) kuuluvan kaikille yhteisen 0,5 op laajuisen peruskoulutuksen jälkeen valitaan 0,5 op laajuinen erikoistumiskoulutus, johon opiskelija haluaa erikoistua. Valittavia erikoistumiskoulutuksia ovat vertaistutor, harrastetutor, international tutor ,eTutor tai hyvinvointitutor. Loput 4 op saat tutoroimalla.

Tutoroinnin eri erikoistumisalat

Vertaistutorit ovat uuden opiskelijan tuki ja turva. Heidän tehtävänään on avustaa valintakoepäivien järjestämisessä sekä orientaatioviikon suunnittelussa ja tutustuttaa uudet opiskelijat lukuvuoden alussa ammattikorkeakouluun ja sen käytäntöihin. Vertaistutorien tehtäviin kuuluu myös erilaisten tapahtumien ja vapaa-ajantoiminnan järjestäminen.​ Vertaistutorina saa kokemusta etenkin ryhmänohjaamisesta ja esiintymisestä sekä samalla kerryttää myös organisointitaitoja.​

*Vastuututor valitaan jokaiselta koulutusalalta. Vastaa, että oman koulutusalasi tutortoiminnalla on laaditut tutortoiminnan suunnitelmat. Samoin kuin mentortutor, vastuututor on aktiivinen linkki alansa opiskelijavastaavaan, Opiskelijakunta Kaakkoon sekä korkeakoulun muihin toimijoihin.​​

Harrastetutor on tutor, jonka tehtävänkuvaan kuuluu opiskelijoiden tutustuttaminen erilaisiin harrastemuotoihin, -lajeihin ja -palveluihin. Harrastetutorit järjestävät kampuksilla erilaista vapaa-ajan toimintaa. Toiminta voi tutorin osaamisen mukaan olla melkein mitä tahansa liikunnasta taiteiluun tai musisoinnista tietokonepeleihin. Harrastetutorit voivat olla ennestään kokeneita ohjaajia, mutta se ei ole välttämätöntä. Tärkeintä on oma mielenkiinto sekä halu järjestää vapaa-ajantoimintaa ja innostaa muita mukaan.

International tutor eli kv-tutor huolehtii saapuvien vaihto-opiskelijoiden ja / tai kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden vertaisohjauksesta käytännön järjestelyiden ja opintojen aloittamisen kanssa, usein jo ennen vaihto-opiskelijan saapumista paikkakunnalle.

Verkkotutor eli eTutor auttaa verkko-oppimisympäristön haltuunotossa, toimii vertaistutorina verkossa uusille opiskelijoille ja opastaa tarpeen tullen myös vanhempia opiskelijoita.

Mentortutor on kokeneempi tutor, joka toimii uusien tutoreiden tukena ja neuvonantajana. Mentortutorin tärkein tehtävä on toimia linkkinä alansa opiskelijavastaavien, Opiskelijakunta Kaakon sekä muiden korkeakoulun toimijoiden kanssa. Lisäksi mentortutor osallistuu seuraavan tutorointikauden tutorkoulutuksen ideointiin, suunnitteluun ja toteutukseen sekä vastuututortapaamisiin. Aiemmin tutorkoulutuksen käyneen mentorin tarvitsee vain ilmoittautua Pepin kautta mentortutoriksi, koulutusta ei tarvitse käydä uudestaan.

Katso tai kuuntele video tutoroinnin erikoistumisaloista:

Palvelun YouTube toiminta edellyttää yksityisyysasetuksien muuttamista.
Hyväksyn

Kysy tutorilta

Kysy apua mieltä askarruttavaan kysymykseen.
  • Kirjoita lomakkeelle lyhyesti tarpeesi.