Viiden vuoden välein järjestettävissä vaaleissa EU:n jäsenmaiden äänioikeutetut kansalaiset valitsevat Europan parlamentin.

Niin mikä se Euroopan parlamentti oikein on?

Euroopan parlamentissa on 705 jäsentä, jotka EU:n jäsenmaiden kansalaiset päättävät vaaleilla. Parlamentin tehtävät voidaan jakaa kolmeen päätehtävään: Lainsäädäntö, valvonta ja talousarviosta päättäminen.

Mistä siellä päätetään?

Euroopan parlamentin tehtäviin kuuluu mm. lakien säätäminen EU-maiden hallitusten kanssa, EU:n toimielinten toiminnan valvominen sekä EU:n arvojen puolustaminen. EU-tasolla voidaan vaikuttaa esimerkiksi maahanmuuttoon, unionin talouteen tai elintarviketuotannon säädöksiin.

Haluaisitko saada harjoittelusta palkkaa? Tarvitaanko sosiaaliseen mediaan korkeampi ikäraja? Onko tekoälyyn liittyvää säätelyä höllennettävä? Tulisiko liian käyriä kurkkuja saada myydä normaalilla hinnalla? Näihin ja moneen muuhunkin asiaan voit vaikuttaa äänestämällä EU-vaaleissa!

Olenko äänioikeutettu?

Olet äänioikeutettu, mikäli olet Suomen tai Euroopan unionin kansalainen ja viimeistään vaalipäivänä täyttänyt 18 vuotta.

Milloin äänestän?

Varsinainen vaalipäivä on Suomessa 9.6.2024. Voit myös äänestää ennakkoon Suomessa 29.5.-4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.-1.6.2024.

Missä voin äänestää?

Olet saanut postitse tai sähköisesti ilmoituksen äänioikeudesta ja omasta äänestyspaikastasi. Ennakkoon voit Suomessa äänestää millä tahansa yleisellä äänestyspaikalla.  Muista kuitenkin, että vaalipäivänä 9. kesäkuuta 2024 voit äänestää vain omassa äänestyspaikassasi. Äänestyspaikat löydät listattuna täältä: Yleiset ennakkoäänestyspaikat (vaalit.fi)

Mistä tiedän, ketä on ehdolla?

Vaaleista löydät tietoa täältä: EU-vaalit 2024 (europa.eu)

ja Euroopan parlamentista täältä: Euroopan parlamentti (europa.eu)