Xamkin E-kampuksen järjestämässä paneelikeskustelussa käytiin läpi tekoälyn mahdollisuuksia ja haittoja opettajille sekä opiskelijoille. Mukana keskustelemassa olivat Lehtori Hanna Aronen, vastuullisuuskoordinaattori Vappu Kunnaala-Hyrkki, yliopettaja Jukka Selin ja opiskelijakunta Kaakon edustajiston jäsen Veijo Tikka. Keskustelua johdatteli E-kampuksen suunnittelija Tommi Pälli.

Tekoälyn yleistymisessä työpaikoilla ja kouluissa ei voi välttää. Uusi sovellus ChatGPT on Googlen lailla ilmainen tekoälysovellus, joka vastaa kysymyksiin ihmismäisesti ja luo tekstejä sekä ideoita kehittyneesti. Tästä herääkin kysymys: pystyvätkö opiskelijat edelleen sisäistämään oppimaansa, vai käytetäänkö tekoälyä, kuten ChatGPT:tä liikaa?

– Suhtaudun tekoälyyn varauksellisen myönteisesti, sillä se voi auttaa ideoinnissa, tai poistaa aikaa vieviä työvaiheita, mutta toisaalta se pystyy myös hallusinoimaan tietoja ja lähteitä, jotka eivät pidä paikkansa, kertoo Veijo Tikka.

Paneelissa oltiin yhtä mieltä siitä, että avoimuus opiskelijoiden ja opettajan välillä on ehdottoman tärkeää. Tekoäly on tulevaisuuden työelämäntaito ja sen käyttöön tulee tukea ja kannustaa. ChatGPT:tä voi käyttää opinnoissa ilman, että tekoäly tekee projektit ja tehtävät kokonaan opiskelijan puolesta. Opiskelija on loppupeleissä itse vastuussa omasta työstään.

Opettajat myös valmistautuvat muokkaamaan tulevaisuuden tehtävänantoja siten, ettei tehtävien ratkominen pelkästään tekoälyn avulla olisi liian houkuttelevaa. Erilaisten tekoälyjen saatavuus ja rahalliset arvot herättivät myös moraalisia ja eettisiä kysymyksiä, joiden varalle on hyvä laatia yhteiset pelisäännöt ja suunnitelmat.