Opiskelijakunta Kaakon Edustajiston kevätkokous on pian täällä!

Kokous pidetään 6.5.2021 klo 17.00 alkaen Microsoft Teams alustalla. Virallisena kokouspaikkana toimii Xamkin Mikkelin kampuksen Kaakon toimisto (Huone X124, Patteristonkatu 3 D Mikkeli), mutta nykytilanteen takia kokous pidetään täysin etänä. Linkin kokoukseen löydät alta.

Kevätkokous on avoin kaikille opiskelijakunta Kaakon jäsenille, mutta vain opiskelijakunnan edustajistolla on äänestysoikeus.

Kevätkokouksen esityslistalta löytyy mm. sääntöuudistus, toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020, keskusvaalilautakunnan nimeäminen sekä vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2020 toimijoille.

Linkki kokoukseen: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWE2ZTEwN2EtNTNmZS00ZThlLTgxNDItNTE3Njk2ODc2OWU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2236c8d6bc-e998-4190-a69f-c13424063463%22%2c%22Oid%22%3a%22f48bb483-5c1a-42b1-ad1b-a47d6eff963b%22%7d

Aurinkoisin terveisin,

Johanna Jääskeläinen
Edustajiston puheenjohtaja
johanna.jaaskelainen@opiskelijakuntakaakko.fi