Iina Hoteila

Hei, olen Iina! Opiskelen Mikkelin kampuksella liiketalouden tradenomiksi ja suuntautumispolkunani on myynnin ja markkinoinnin johtaminen. Opintoja on takana kaksi vuotta ja noin vuosi vielä olisi jäljellä. Olen ollut vuodesta 2019 edustajiston toiminnassa mukana, toimien toukokuusta vuoden loppuun edustajiston varapuheenjohtajana ja tänä vuonna 2020 olen ollut edustajiston varsinainen jäsen.

Edustajiston toiminnassa oppii paljon uusia asioita vaikuttamisesta ja pääsee luomaan verkostoja oman korkeakoulun sisällä, mutta myös valtakunnallisesti. Edustajiston kautta on mahdollista päästä kertomaan opiskelijoiden mielipiteitä eri asioihin kuten kansainvälisyyteen ja palautejärjestelmiin liittyen tai osallistumaan työpajoihin, joiden tavoitteena on kehittää korkeakoulun toimintaa entistä paremmaksi. Kun edustajistossa on jäseniä jokaiselta kampuspaikkakunnalta, tulee samalla tutustuttua uusiin ihmisiin. Yhteisillä koulutuspäivillä ja illanvietoilla saadaan myös yhteishenkeä parannettua.

Se, minkä verran edustajistossa toimiminen vie aikaa riippuu ihan omasta aktiivisuudesta ja halusta perehtyä toimintaan. Kokouksia on muutaman kerran vuodessa kestäen noin tunnista muutamaan riippuen siitä, miten paljon käsiteltäviä asioita on. Materiaaleihin perehtyminen vie oman aikansa, esimerkiksi kevätkokouksessa käsitellään tilinpäätösasioita ja toimintakertomusta edelliseltä vuodelta ja syyskokouksessa talousarviota ja toimintasuunnitelmaa tulevalle vuodelle. Opiskelijakunnan hallituksen toimintaa tulee seurattua kuukausittain julkaistavista raporteista, joiden lisäksi kokouksissa saamme sanallisen koonnin siitä, mitä hallituksen väki on tehnyt edustajiston kokousten välisenä aikana.

Tänä keväänä olemme aloittaneet edarin after tapaamiset, joissa tunnin aikana keskustellaan jostain ajankohtaisesta aiheesta kuten opiskelijaterveydenhuollossa tapahtuvista muutoksista YTHS:n myötä sekä tutoroinnista ja syksyn tapahtumista. Olen luonteeltani hieman järjestöhiiri, joten asenne toimintaan ja ajankäyttöön on melko lailla rakkaudesta lajiin ja siksi ajankäytön arviointi on hieman haastavaa. Viikoittaisia asioita edustajistolla ei oikeastaan ole ollenkaan ja kokouksiakin yleensä parin kuukauden välein. Mielestäni mukaan lähteminen on tehty helpoksi ja kynnys matala, eikä aiempaa järjestökokemusta vaadita, jotta edustajiston toiminnassa pärjää.

Edustajistossa toimiminen onnistuu hyvin, vaikka asuisi muualla kun kampuspaikkakunnalla! Alun alkaenkin tilanne on se, että edustajiston jäseniä on kaikilla neljällä paikkakunnalla Mikkelissä, Savonlinnassa, Kotkassa ja Kouvolassa. Itse asun Mäntyharjussa ja matkustan neljästi viikossa Mikkelin kampukselle opiskelemaan. Tänä keväänä on poikkeusoloista johtuen toiminta siirretty etämalliin ja siirtyminen on ollut sujuvaa, sillä Teams-alustalta löytyvät kaikki materiaalit ja se toimii myös kokousten ja tapaamisten pitopaikkana. Näin ollen edarissa toimiminen ei ole tiettyyn paikkakuntaan sidottua ja aikataulujakin pyritään tarkastelemaan niin, että mahdollisimman moni pääsisi paikalle osallistumaan – oli sitten kyseessä etäpalaveri tai koulutus jollain kampuspaikkakunnalla, johon kyllä järjestetään yhteiskyyditykset.

Ehdottomasti yksi mieleenpainuvimmista hetkistä on vuoden 2020 edustajistovaalien voitto, sillä tulos yllätti minut täysin! Lisäksi opiskelijaedustukset toimielimissä ja työpajoissa, kuten auditointiin ja opiskelijavaihtoihin liittyen, kun pääsee kertomaan omia kantojaan asioihin saaden niille positiivista vastakaikua korkeakoulun puolelta. Kun edarin varapuheenjohtajana pääsin mukaan ensimmäistä kertaa hallituksen porukan ja edustajiston puheenjohtajiston tiimipäivään, jossa käsiteltiin kyselytuloksia ja vietettiin rennosti iltaa sekä pääsi paremmin tutustumaan ihmisiin.

Suosittelen mukaan lähtemistä, jos sinulla on vähänkään paloa vaikuttaa omiin asioihin opiskelijana! Tässä hommassa pääsee helposti oppimaan kokouskäytänteistä, joista on varmasti hyötyä tulevaisuudessa sekä verkostoitumaan muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Aktiivinen osallistuminen mahdollistaa myös opintopisteiden kerryttämisen, joten käytetylle ajalle saa myös konkreettista hyötyä.