Syyslukukauden alussa Mikkelin kampuksella havaittiin puutteita esteettömässä kulussa eri rakennusten ja niiden osien välillä. Kampuksella havaittiin, että esimerkiksi D-rakennuksen ja X-rakennuksen välillä kulkeminen ei onnistunut esteettömästi eikä X-rakennuksessa sijaitsevat opiskelijoille tarkoitetut palvelut olleet saavutettavissa. Opiskelijakunta Kaakko toimi nopeasti ja teki ilmoituksen Falcony-poikkeamaraportointikanavan kautta.

Kiinteistöpalvelut ottivat asian välittömästi käsittelyyn ja alkavat tehdä muutoksia syyskuun aikana. Esimerkiksi X-rakennuksen väli- ja ulko-oveen lisätään oviautomaatio, joka mahdollistaa oven avaamisen nappia painamalla.

Uudistukset tukevat kaikkien, mutta erityisesti liikuntarajoitteisten, esteetöntä liikkumista kampuksella. Ne tekevät myös erilaisista palveluista, kuten opintotoimistosta ja opiskelijakunnasta, saavutettavia kaikille opiskelijoille, henkilöstölle ja kampusvierailijoille.

– Yhdenvertaisuus, tasa-arvo sekä vastuullisuus nousevat vahvasti esiin Xamkin strategiassa. Opiskelijakuntana haluamme osaltamme edistää näiden toteutumista arjessa, kertoo Kaakon hallituksen jäsen ja talotekniikan insinööriopiskelija Anne Halinen.

Mikkelissä havaittu puute herätti tarpeen tarkistaa esteettömyyden toteutuminen myös muilla kampuksilla. Jos huomaat puutteita turvallisuudessa, tai esteettömyydessä, voit ilmoittaa havainnoistasi suoraan Falcony-poikkeamaraportointikanavan kautta.

Ole myös rohkeasti yhteydessä opiskelijakuntaan kaikenlaisissa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Palvelemme kaikilla kampuksilla sekä nettisivujemme chatissa.

Opiskelijakunta Kaakko on ammattikorkeakoululain mukainen opiskelijoiden edunvalvoja Xamkissa. Pidämme opiskelijoiden puolia ja vastaamme siitä, että opiskelijoiden ääni kuuluu ja sitä kuunnellaan korkeakoulukentällä. Edunvalvontaan liittyvät muun muassa saavutettavuuskysymykset, opetuksen laadun varmistaminen sekä häirintäyhdyshenkilötoiminta.