Opiskelijakunta Kaakko hakee edustajia Tutkintolautakuntaan ja YTHS:n valtuuskuntaan! Tiedot hakemisesta löytyy tiedotteen lopussa.

Tutkintolautakuntaan haetaan kahta (2) opiskelijajäsentä ja heille kahta (2) varajäsentä. Tutkintolautakunnassa kokouksia on 2-6 kertaa vuodessa ja edustuskausi on kaksi vuotta.

Tutkintolautakunnassa käsitellään mm. muutospyyntöjä opiskelijavalinnassa (valintakokeiden pisteytys) ja arviointeja esim. opinnäytetöihin liittyen. Lautakunnassa jokainen jäsen saa esittää mielipiteensä käsiteltävään asiaan ja keskustelun lopuksi tehdään yhteenveto päätökseksi. Tarpeen vaatiessa voidaan pyytää lisäselvityksiä ennen päätöksen tekoa. Opiskelijajäsen on täysivaltainen lautakunnan jäsen.

Vaatimuksena edustajalle on kiinnostus vaikuttamiseen ja halu päästä näkemään Xamkin sisäisten toimintojen toteutumista. Perehtyminen tutkintosääntöön on suositeltavaa.

******

YTHS:n valtuuskuntaan haetaan varajäsentä (1) kaudelle 2021-2022! YTHS:n valtuuskunta käsittelee vuosittain YTHS:n talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Lisäksi valtuuskunta valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muut hallituksen jäsenet. Valtuuskunta hyväksyy tarvittaessa esimerkiksi muutokset säätiön säännöissä.

YTHS:n valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen toukokuun loppuun mennessä ja syyskokoukseen joulukuun loppuun mennessä. Kevätkokouksessa esitellään esim. säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös. Syyskokouksessa esitellään talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä valitaan tarvittaessa valtuuskunnan ja hallituksen luottamustehtäviin jäsenet.

Valtuuskuntaan kuuluu 24-30 jäsentä. Jäseniä nimittävät seuraavat tahot: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Suomen Kuntaliitto ja YTHS:n henkilöstö. Lisäksi SAMOK ja opiskelijakunnat nimittävät valtuuskuntaan yhteensä 9 jäsentä, samoin SYL ja ylioppilaskunnat 9 jäsentä.

SAMOK perustaa vuonna 2021 AMK-opiskelijoiden YTHS-verkoston. Verkosto on suunnattu AMK-opiskelijoille, jotka toimivat opiskelijaedustajina YTHS:n toimielimissä. Verkostolla on säännöllisiä tapaamisia (pääosin etäyhteydellä) ja se osallistuu SAMOKin YTHS-linjausten valmisteluun. Verkoston kautta pääsee perehtymään tarkemmin YTHS:n toimintaan ja myös laajemmin terveyspolitiikkaan Suomessa. Verkosto tarjoaa myös vertaistukea YTHS-vaikuttamistyöhön.

Ennen valtuuskunnan kokousta SAMOK järjestää opiskelijakuntien edustajille tapaamisen, jossa käydään yhdessä läpi kokouksen asialista ja ajankohtaisia asioita.

– Valtuuskunta tekee YTHS:n merkittävimpiä päätöksiä ja siksi myös opiskelijoiden edustus on tärkeää
– Valtuuskunta on loistava paikka perehtyä ison säätiön hallintoon ja opiskeluterveydenhuollon toimintaan
– Pääset edustamaan ammattikorkeakoulusi opiskelijoita ja tuomaan heidän äänensä esiin YTHS:n toiminnassa
– Pääset perehtymään opiskeluterveydenhuoltoon ja terveyspolitiikkaan Suomessa

Valtuuskunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkio kokouksiin osallistumisesta. Osallistujille korvataan myös mahdolliset matkakustannukset kokouksista.

******

Päätös edustajista tehdään 21.11. opiskelijakunta Kaakon edustajiston kokouksessa. Vapaamuotoiset hakemukset tehtäviin tulee lähettää opiskelijakunnan pääsihteerille Jenni Aikiolle sähköpostitse osoitteeseen jenni.aikio@opiskelijakuntakaakko.fi 21.11. klo 12.00 mennessä.