Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijoilta on kantautunut tarve välipalautteen keräämisen lisäämiselle opintojaksojen aikana. Välipalautteen kerääminen on opettajille vapaaehtoista, mutta opiskelijat kokevat, että sille olisi tarvetta nykyistä enemmän. Etenkin näin etäaikana, kun opiskelu tapahtuu usealla kotoa käsin, olisi tärkeää tehostaa kaikkia ohjauksen keinoja, mitä meillä Xamkissa on.

Opettaja saattaa kokea, että hänellä on hyvä ote ryhmästään, mutta opiskelijan näkökulmasta tilanne voi olla toinen. Erityisesti silloin, jos opiskelijat eivät pidä kameroitaan päällä, opettajan on haastavaa tulkita opetettavaa ryhmää. Esimerkiksi opetuksen aiheesta tippuneet opiskelijat eivät välttämättä uskalla myöntää tapahtunutta ääneen.

Välipalautteen avulla opiskelijalla olisi parempi mahdollisuus antaa palautetta etäopetuksesta jo varhaisessa vaiheessa. Opintojakson lopussa ei välttämättä enää muista, mitä kaikkea opintojakson on tapahtunut. Myös kertaustarpeesta olisi hyvä voida ilmoittaa opettajalle nimettömänä.

Uskomme, että myös opettaja hyötyy saamastaan palautteesta, ja pystyy kehittämään opintojaksoa ja saamaan nopeammin palautteen siitä, ovatko esimerkiksi verkossa käytetyt menetelmät ja ohjausmetodit olleet sopivia.

Välipalautteiden keräämistä ei vielä seurata. Toivottavasti jatkossa näin toimitaan ja opiskelijat tulevat kuulluksi.

Haluamme tällä kannanotolla kehottaa opettajia ottamaan välipalautteen keräämisen enemmän huomioon opintojaksoilla.

Lisätietoja
Johanna Jääskeläinen
Edustajiston puheenjohtaja
johanna.jaaskelainen@opiskelijakuntakaakko.fi

Rico Martikainen
Hallituksen puheenjohtaja
rico.martikainen@opiskelijakuntakaakko.fi
044 540 4547