Kuntavaaliohjelma on hyväksytty Opiskelijakunta Kaakon edustajiston kokouksessa 8.9.2020

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin opiskelijakunta Kaakko vaatii kuntavaaleissa panostuksia opiskelijoihin. Opiskelijat ovat kunnille äärimmäisen tärkeitä ja opiskelijanäkökulma on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa.


1.
 Joukkoliikennettä tulee
kehittää helpommin saavutettavaksi. 

  1. Bussiaikatauluja tulee tehostaa ja reittejä suunnitella niin, että ne vastaavat opiskelijoiden tarpeita paremmin. Aamulla on päästävä sujuvasti kampukselle, lisäksi liikenteen tulee olla toimivaa opiskelija-asuntokeskittymien ja keskustan välillä.
  2. Matkalippujen hintoja tulee tarkastella uudelleen ja opiskelija-alennukset tulee asettaa kaikkiin lipputyyppeihin. Lisäksi joukkoliikennehintojen opiskelija-alennusten ikärajat on poistettava.
  3. Korkeakouluopiskelijat tulee ottaa osaksi kuntien ilmaisen joukkoliikenteen kokeiluja. 

 

2.  Opiskelijoiden kokonaisvaltainen hyvinvointi tulee turvata. 

  1. Pyöräileminen on paitsi edullinen tapa liikkua, myös tehokasta arkiliikuntaa. Kuntalaisia tulee kannustaa pyöräilemään kehittämällä pyöräilyreittejä erityisesti kampusten, keskustan sekä opiskelija-asuntokeskittymien välillä.
  2. Liikuntapalveluiden käyttäminen tulee mahdollistaa tarjoamalla opiskelijoille tuntuvat alennukset.
  3. Terveydenhuollon palvelujen tulee olla yhdenvertaisia sekä helposti saavutettavissa. Ennaltaehkäiseviin palveluihin tulee panostaa. 

 

3.  Opiskelijoiden asuminen tarvitsee panostuksia. 

  1. Opiskelija-asuntojen määrää tulee lisätä ja tarjonnassa huomioida paremmin opiskelijoiden erilaiset tarpeet. Esimerkiksi perheellisillä opiskelijoilla tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus edulliseen asumiseen opintojensa aikana.
  2. Asuntojen kuntoon tulee kiinnittää enemmän huomiota, opiskelijoilla on oikeus asua terveessä ja turvallisessa ympäristössä. Lisäksi vuokrakustannuksia tulee tarkastella uudelleen asuntojen kuntoon ja sijaintiin nähden. Minkään kaupungin opiskelija-asuntojen vuokria ei ole varaa korottaa. 

4.  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tulee nähdä vaikuttavana paikallisena toimijana. 

  1. Kuntien tulee viestiä päättäjille, asukkaille ja muille toimijoille Xamkin paikallisvaikuttavuudesta. Xamk on yksi suomen suurimmista ammattikorkeakouluista joka tuottaa korkeasti koulutettuja osaajia paikallisten toimijoiden tarpeisiin, niin yksityiselle, kuin myös julkiselle sektorille.
  2. TKI-hankkeiden merkitys tulee tunnistaa.
  3. Kuntien tulee profiloitua entistä vahvemmin korkeakoulukaupungeiksi ja kehittää tiiviimpää yhteistyötä Xamkin sekä opiskelijoiden kanssa. 

 

5.  Opiskelijat tulee ottaa mukaan kehittämään kuntien elinvoimaisuutta, jota saadaan aikaan mm. työllistymisen ja palveluiden vahvistamisella.  

  1. Kuntien tulee hyödyntää opiskelijoiden tuoma vetovoimaisuus ja ymmärtää korkeakoulutettujen lisäarvo.
  2. Kehittämisessä tulee nähdä alueen kansainväliset opiskelijat voimavarana, joiden kokonaisvaltaiseen integroitumiseen ja erityistarpeisiin on vastattava.