Xamkin koulutuksen kehittämiskyselyn yhteydessä tehty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn tulokset osoittavat, että opiskelijat kokevat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuvan korkeakoulussa kiitettävästi.

Yli 90 % kyselyyn vastanneista kokee, että heitä on kohdeltu korkeakoulussamme yhdenvertaisesti. Eriarvoista kohtelua, tai syrjintää oli koettu eniten arvosanoissa, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa, opintojaksoihin liittyvissä tehtävissä ja ryhmätöissä. Eriarvoisen kohtelun tai syrjinnän arveltiin useimmiten johtuvan henkilökohtaisista ominaisuuksista, mielipiteistä tai sukupuolesta.

Kyselyyn vastanneista 6 % oli kokenut häirintää tai epäasiallista kohtelua joko korkeakoulussa tai harjoittelupaikassa. Häirinnän luonteena oli vuoden 2018 tapaan useimmiten muu epäasialliseksi koettu kohtelu tai vartaloon tai seksuaalisuuteen kohdistuvien ikävien huomautusten esittäminen tai muu, jonka vastaaja on kokenut sukupuoliseksi häirinnäksi tai ahdisteluksi. Muun epäasiallisen kohtelun kuvattiin olevan esimerkiksi vähättelyä, äänekästä arvostelua tai epäkunnioittavaa käyttäytymistä.

Hienoa, että valtaosa opiskelijoista on tyytyväisiä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Puutumme kaikkiin epäkohtiin asianmukaisella vakavuudella, ja erityisesti olemme huolissamme niistä kyselyyn vastanneista, jotka ilmoittivat kokemansa häirinnän tai epäasiallisen kohtelun jatkuvan edelleen, puheenjohtaja Iida Pilli-Sihvola kertoo.

Häirintäyhdyshenkilöt ja poikkeamaraportointi opiskelijoiden tukena

Opiskelijakunta Kaakolla toimii tänä vuonna neljä häirintäyhdyshenkilöä, joihin opiskelijat voivat olla matalalla kynnyksellä yhteydessä. Häirintäyhdyshenkilöt tarjoavat tukea kuuntelemalla, olemalla läsnä ja auttaa häirintää kohdannutta tapahtuneen jatkoselvittelyssä, mikäli tämä sellaista toivoo. Tarvittaessa häirintää kohdannut ohjataan ammattilaisavun piiriin.

Häirintäyhdyshenkilöihin voi olla yhteydessä milloin tahansa sähköpostitse ja tapahtumissamme on aina häirintäyhdyshenkilöitä paikalla, lisää Pilli-Sihvola.

Tarkemmat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn tulokset ovat luettavissa Studentissa. Lisäksi korkeakoululla on nykyisin käytössä poikkeamaraportointityökalu, jonka avulla voi ilmoittaa kaikista häiriötilanteista tai epäasiallisesta käyttäytymisestä. Raportointityökalu löytyy Studentin pikalinkeistä ja suoraan täältä.

Lisätiedot:

Pääsihteeri Jenni Aikio
jenni.aikio(at)opiskelijakuntakaakko.fi
044 702 8591

Häirintäyhdyshenkilöt:

Teppo Salo
teppo.salo(at)opiskelijakuntakaakko.fi

Johanna Mäkinen
johanna.makinen(at)opiskelijakuntakaakko.fi

Arttu Berg
arttu.berg(at)opiskelijakuntakaakko.fi

Jenni Aikio
jenni.aikio(at)opiskelijakuntakaakko.fi