Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta järjestää edustajistovaalit 26.10.2020–4.11.2020. Vaaleissa valitaan 20 varsinaista ja enintään 20 varajäsentä opiskelijakunnan edustajistoon.   

Ehdokasasettelu alkaa 9.9.2020 klo 9.00 ja päättyy 7.10.2020 klo 12.00. Ehdolle voivat asettua kaikki opiskelijakunnan syksyn 2020 tai lukuvuoden 2020–2021 jäsenmaksun maksaneet jäsenet. Jäsenmaksun tulee olla maksettu ennen ehdokasasettelun päättymistä. 

Ehdolleasettumislomake   ja vaaliliiton perustamislomake ovat saatavilla Opiskelijakunta Kaakon verkkosivuilla ja toimistoilla. Lomakkeet tulee palauttaa ehdokasasettelun päättymiseen 7.10.2020 klo 12.00 mennessä allekirjoitettuna Opiskelijakunta Kaakon toimistoille, tai sähköisesti keskusvaalilautakunnan sihteerille jenni.aikio(a)opiskelijakuntakaakko.fi. 

Edustajistovaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki jäsenmaksun maksaneet Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijat. Äänestys toimitetaan sähköisesti 26.10.2020–4.11.2020. Jokainen opiskelijakunnan jäsen saa äänestyslinkin sähköpostiinsa. Edustajistovaali käydään suhteellisena listavaalina. Äänestäjä äänestää siis ehdokkaan lisäksi myös tämän ehdokaslistaa. 

Vaaleissa käytettävä vaalimainonta tulee olla hyvän maun mukaista ja asiallista. Vaalimainontaan ei saa käyttää Xamkin tarjoamia sähköpostilistoja. Vaalin suorittamisen yhteydessä ei markkinointia saa tehdä. Vaaleista määrätään tarkemmin opiskelijakunnan säännöissä sekä vaaliohjesäännössä.

Vaaleissa vaaliluettelo on nähtävissä ehdokasasettelun alkaessa opiskelijakunnan verkkosivuilla, sekä toimistoilla.Vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset tulee toimittaa opiskelijakunnan pääsihteerille vaalien aikana.Ehdokaslistat ovat nähtävillä Opiskelijakunta Kaakon nettisivuilla sekä opiskelijakunnan toimistoilla sekä kaikkien kampusten ilmoitustauluilla. 

Kouvolassa 19.8.2020

Maxim Chebanu
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja