Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallituksen uudeksi opiskelijaedustajaksi on valittu Antti Huuki!

Antti on Digital International Business -opiskelija Kouvolan kampukselta ja aiemmin hän on opiskellut Johdon Assistenttityö ja kielet -linjalla. Antti on myös pitkän ajan opiskelija-aktiivi sekä järjestötoimija.

”Todella mukavaa päästä edustamaan opiskelijoita ja lupaan tehdä parhaani!” -Antti Huuki

Väistyvä osakeyhtiön hallituksen opiskelijaedustaja Sauli Sarjus kertoo ajatuksiaan seuraavasti.

”Haluan kiittää Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulua sekä Opiskelijakunta Kaakkoa näistä kahdesta kuluneesta vuodesta, jotka sain toimia Xamk Oy:n hallituksessa opiskelijoiden edustajana. Olen kiitollinen saadusta kunniasta. Päätöksentekoa suuressa korkeakoulussa voi pitää koulutuksena, jonka opit tulen muistamaan pitkälle. Myös jatkossa tulen pitämään Xamkin lippua korkealla ja olen ylpeä neljän kampuskaupungin korkeakoulusta sekä sen tuomista positiivisista vaikutuksista aluepaikkakunnille sekä heidän nuorilleen.

Haluan toivottaa Antille onnea ja menestystä tuleville vuosille, tulevat vuodet ovat opettavaisia ja pitävät sisällään ikimuistoisia kokemuksia!”

Päätös valinnasta tehtiin eilen Opiskelijakunta Kaakon edustajiston syyskokouksessa.

Opiskelijakunnan hallintoasiaa koskevaan päätökseen saa hakea oikaisua päätöksen tehneeltä toimielimeltä. Oikaisuvaatimusmenettelystä säädetään hallintolaissa. Annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolain käyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.