Maaliskuun alussa Savonlinnassa aloitti työnsä yhteisömanageri, jonka tavoitteena on luoda kaupunkiin uudenlaista opiskelijakulttuuria. Tehtävään palkattiin savonlinnalainen matkailun restonomi Meeri Larinen.

Yhteisömanagerin tavoitteena on Savonlinnan kaupungin veto- ja elinvoimaisuuden vahvistaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa kaupungin, oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen yhteistyön kehittämistä, erilaisten tapahtumien tuottamista sekä opiskelijalähtöistä viestintää ja markkinointia.

– On upeaa, että Savonlinnan kaupunki panostaa opiskelijoihin ja opiskelijakulttuurin kehittämiseen. Muilla Xamkin kampuspaikkakunnilla ei vielä ole nähty näin mittavia rahallisia panostuksia, kertoo Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan Kaakon toiminnanjohtaja Jenni Aikio.

Yhteisömanagerin palkkaus on uudenlaisen yhteistyön tulos. Savonlinnan kaupunki antaa resurssit palkkaukseen sekä tapahtumatukea, Xamk toimii työnantajana ja arjessa yhteisömanageri työskentelee opiskelijakunta Kaakon tiimissä.

– Uusi yhteistyömalli vaikuttaa lupaavalta. Uskon tämän tiivistävän yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja tukevan myös kaupungin tapahtumatuotantoa sekä viestintää ja markkinointia, kertoo Savonlinnan kaupungin vs. elinkeinojohtaja Juha Turtiainen.

Meeri Larinen aloitti tehtävässä maaliskuun alussa. Opiskelijakunta Kaakon toiminnanjohtaja Jenni Aikio on perehdyttänyt häntä tehtävään ja jo kevään aikana on tavoitteena tuottaa erilaisia tapahtumia.

– Kuulemani mukaan vappusuunnitelmat ovat jo pitkällä. Tästä pitää kiittää erityisesti Savonlinnan opiskelijayhdistyksiä. Hienoa, että meillä on aktiivisia toimijoita, joiden kanssa pääsen toimimaan arjessa, sanoo yhteisömanageri Meeri Larinen.

Larinen on monelle tuttu toimija Savonlinnassa. Hän on aiemmin toiminut muun muassa hankekoordinaattorina Savonlinnan kylät ry:llä LÄHDE vaikuttaa ja Elonvoimaattori -hankkeissa. Yhteisömanagerin palkkauksesta on tehty viime kesäkuussa valtuustotason päätös ja tehtävä jatkuu vuoden 2025 loppuun.