Haemme vertailun toteuttamiseen opiskelijoita. Tehtävänä on yhdessä opiskelijoista ja henkilöstöstä koostuvan ryhmän kanssa ja osittain itsenäisesti: 

 • valmistellaHenanin yliopistoon toteutettavaa vertaisoppimisvierailua ja perehtyä aiheeseen (n. 6 h) 
 • osallistua vertaisoppimisvierailuun (n. viikko) Henanin yliopistoon Kiinassa  
 • raportoida ja dokumentoida vierailun ja vertailun tulokset Xamkin käyttöön (n. 6h)  

 

Tavoitteena vertaisoppimisessa on verrata Xamkin ja Henanin yliopistojen opiskelijoiden opintopolkua ja tunnistaa sieltä asioita, joista Xamk voisi oppia. Vertailu kohdistuu ennen kaikkea sairaanhoitajakoulutukseen. Erityisesti huomion kohteena on:   

 • miten opiskelijahaku ja opiskelijavalinta toteutetaan  
 • miten opiskelijoita ohjataan opintojen aikana  
 • miten opintojen edistymistä seurataan opintojen aikana  
 • miten opintoihin kuuluva harjoittelu toteutetaan ja arvioidaan 
 • millaisia opiskelijapalautekäytäntöjä on  

 

Työhön pääsee mukaan kaksi Xamkin opiskelijaa. Koulutusala voi olla mikä tahansa. 

Xamk maksaa opiskelijaosallistujien viisumit ja niiden hankintakustannukset sekä matkan ja majoituksen Henanin yliopiston vierailun osalta.   

 

Vertaisoppiminen on osa Xamkin toiminnan laatuauditointia, johon suomalaiset korkeakoulut on velvoitettu osallistumaan. Korkeakoulujen arviointikeskus Karvi toteuttaa Xamkinauditoinnin v. 2020. Vertaisoppimisen raportti toimitetaan Karvin auditointiryhmälle.   

 

Milloin  

Vierailu Henanin yliopistoon toteutetaan loka-marraskuussa 2019. Ryhmä kokoontuu ennen vierailua 1-2 kertaa valmistelemaan vertaisoppimista sekä vierailun jälkeen 1-2 kertaa kokoamaan tulokset ja havainnot ja raportoimaan ne.   

 

Ketä mukaan  

Haku on avoin kaikille Xamkin opiskelijoille. Arvostamme valinnassa  

 • aitoa kiinnostusta ja motivaatiota perehtyä kiinalaisen korkeakoulun toimintatapoihin ja vertailla niitä Xamkiin  
 • sitoutumista vierailuryhmän työskentelyyn, valmisteluun, vierailuun sekä sen raportointiin  
 • kokemusta vertaisoppimisen teemoista: opiskelijahaku, opintojen ohjaus, opintoihin kuuluva harjoittelu  
 • Kiina-tietämystä tai kokemusta, kuten kiinan kielen tai kulttuurin tuntemusta   
 • opintomenestystä  
 • Sinulla on opintoja kevätlukukaudella 2020 

 

Opinnollistaminen  

Xamkin opiskelijana saat osallistumisesta 1-3 opintopistettä vapaavalintaisiin opintoihin tai oman alasi ydin- tai täydentävän osaamisen opintoihin. Saat halutessasi todistuksen osallistumisesta myöhempää käyttöä varten. Ryhmään valittujen kanssa käydään erikseen keskustelut oman alan ohjaavan opettajan kanssa ja sovitaan vertaisoppimisen edellyttämästä poissaolosta muusta opetuksesta sekä opintopisteistä.   

 

Hakeminen  

Laadi hakemus, jossa perustelet, miksi juuri sinä olisit paras valinta vertaisoppimisen toteuttavaan ryhmään. Lähetä hakemus opiskelijakunta Kaakon pääsihteerille lauri.tuohiniemi@opiskelijakuntakaakko.fi 1.9. mennessä. Muista laittaa hakemukseen yhteystietosi.   

 

Opiskelijakunta Kaakko ja Xamkin laatutyöryhmä valitsevat vertaisoppimiseen mukaan pääsevät. Ryhmä valitaan kokonaisuus huomioiden siten, että jäsenet täydentävät toisiaan. Valituille ilmoitetaan 15.9. mennessä.   

 

Huom!   

Xamkin avoimen AMKn tarjonnassa on syksyllä kiinan kielen kursseja sekä kiinalaisen liiketoimintakulttuurin opintojakso. Ilmoittautuminen 2.9.2019 mennessä