Ilmoittautuminen tutoriksi on käynnistynyt. Ilmoittautuminen tapahtuu kevään opintojaksoilmoittautumisen yhteydessä 8.-21.11.2021 Pepissä. Opintojakson koodi Pepissä on VV00EA69-3003.

Tutoroinnin tarkoituksena on integroida uusi opiskelija osaksi oppilaitosta. Tutori järjestää opiskelijoille erilaista vapaa-ajan toimintaa, auttaa ja tukee opintojen käynnistämisessä ja toimii niin sanotusti uuden opiskelijan ensimmäisenä kaverina.

Opintojakso pitää sisällään tutorkoulutuksen ja itse tutoroinnin. Koulutus koostuu kahdesta lähikerrasta, joista ensimmäinen on opintojakson peruskoulutus ja toinen on erikoistumiskoulutus. Koulutuksen ajankohdat ilmoitetaan opintojaksolle ilmoittautuneille sähköpostitse.

Opintojaksolla opiskelija valitsee jonkin neljästä erikoistumisvaihtoehdosta: vertaistutoroinnin, harrastetutoroinnin, verkkotutoroinnin tai international tutoroinnin. Suoritettuaan koulutukset (1 opintopistettä) opiskelija saa loput 4 opintopistettä tehden oman erikoistumisalansa tutorointia. Opintojaksosta tulee siis kokonaisuudessaan saada 5 opintopistettä. Tutoroinnista ei anneta osasuorituksia.

Opintojakson koulutukset toteutetaan kevään 2022 aikana ja itse tutorointi käynnistyy 2022-2023 lukuvuoden aikana. Tutorointia tehdään 1 vuosi, jonka jälkeen tutoroinnin voi lopettaa tai osallistua opintojaksolle uudestaan ja jatkaa tutorointia lukuvuonna 2023-2024.

Lisätietoja:

Eetu Mansikka
eetu.mansikka@xamk.fi