Incy-poikkeamaraportointi tutuksi – Häirintä

Oletko huomannut jotain poikkeavaa opiskeluympäristössäsi tai haluatko antaa kehittämisvinkin?  Xamkissa on otettu käyttöön uusi poikkeamaraportoinnin työkalu Incy.  Incyn tarkoituksena on tehdä poikkeavien tapahtumien,  kehitysajatusten ja erilaisten ideoiden ilmoittamisesta korkeakoulun suuntaan entistä helpompaa.

Poikkeamaraportointityökalu on sekä opiskelijoiden että henkilökunnan käytössä. Kun Incyn kautta raportoidaan esimerkiksi erilaisista kehitysideoista, häirinnästä tai tietosuojarikkomuksesta, kulkeutuu havainnon tiedot sijainti- ja kategoriakohtaisesti kunkin vastuualueen oikeille henkilöille.

Pääset käyttämään Incyä täältä.

Alla olevien teemojen esittelystä löydät myös suoran linkin kyseisen aiheen havainnosta ilmoittamiseen. Linkki Incyyn löytyy myös Studentin etusivulta.

Raportoi uusi havainto: Häirintä

Xamkin arvojen mukaan on tärkeää, että jokaisella organisaatiossa toimivalla on hyvä olla opiskeluissaan ja työssään. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu on tärkeässä roolissa kaikkien Xamkilaisten hyvinvoinnin ylläpitämisessä.

Vähäinenkin häirintä horjuttaa hyvinvointia ja kaikenlaisista häirinnän kokemuksista on tärkeää ilmoittaa eteenpäin, jotta asioihin voidaan puuttua. Häirintä on aina henkilökohtainen kokemus. Häirinnässä oleellista on yksilön kokemus häirityksi tai kiusatuksi tulemisesta. Ulkopuolinen ei voi mitätöidä toisen kokemusta.

Incyssä häirintää koskevat havainnot jaetaan kolmeen osaan: seksuaalinen häirintä, kiusaaminen sekä muu epäasiallinen käyttäytyminen.

Seksuaalinen häirintä

Seksuaalinen häirintä ja häirintä sukupuolen perusteella ovat tasa-arvolain tarkoittamaa syrjintää. Häirintää voi tapahtua ympäristöstä riippumatta, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Myös vihapuhe voi olla häirintää, tai jopa rikos.

Seksuaalinen ahdistelu on ollut rikos vuodesta 2014 alkaen. Rikoslain mukaan seksuaalinen ahdistelu tarkoittaa seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaavaa fyysistä tekoa.

Seksuaalista häirintää ovat esimerkiksi kaksimieliset vitsit ja härskit puheet, asiattomat vartaloon tai seksuaalisuuteen kohdistuvat huomautukset, fyysinen lähentely ja seksin ehdottaminen muussa epäasiallisessa yhteydessä.

Seksuaalista häirintää voi esiintyä erilaisissa tilanteissa, kuten vapaa-ajalla, harrastuksissa, koulussa, työharjoittelussa, työpaikalla, kotona, julkisissa paikoissa tai liikennevälineissä. Seksuaaliseen häirintään voi syyllistyä sukupuoleen katsomatta tuttu tai tuntematon henkilö.

Havainnon seksuaalisesta häirinnästä voit tehdä Incy-poikkeamaraportoinnissa täällä.

Kiusaaminen

Kiusaaminen on väkivallan muoto, jossa kiusaaja kohdistaa toiseen henkilöön sanallista, eleellistä, henkistä tai fyysistä vahingoittavaa toimintaa. Se voi olla hetkellistä tai pitkäkestoista, mutta useimmiten aina suunnitelmallista ja tahallista toimintaa, jolla kiusaaja pyrkii aiheuttamaan mielipahaa, tai äärimmillään psyykkistä tai fyysistä vahinkoa toiselle ihmiselle.

Kiusaaminen voi olla nimittelyä, irvailua, julkista nolaamista, perättömien juorujen levittämistä, porukan ulkopuolelle jättämistä tai pakottamista. Kaikista kiusaamistapauksista on hyvä ilmoittaa eteenpäin.

Ilmoituksen kiusaamisesta voit jättää Incyyn täällä.

Muu epäasiallinen käyttäytyminen

Epäasiallista käyttäytymistä on esimerkiksi henkilön opiskelu- tai työsuorituksien jatkuva perusteeton arvostelu ja henkilön mustamaalaaminen, asiaton nimittely tai eristäminen työyhteisöstä. Myös opiskelutehtävien perusteeton arvioimatta jättäminen voi olla epäasiallista kohtelua.

Havainnon muusta epäasiallisesta käyttäytymisestä voit jättää Incyyn täällä.

Kaakon häirintäyhdyshenkilöt

Opiskelijakunta Kaakossa toimii opiskelijoita varten nimettyjä häirintäyhdyshenkilöitä. Häirintäyhdyshenkilö kuuntelee opiskelijaa ja tarjoaa erilaisia keinoja tapahtuneen selvittämiseen täydellä luottamuksella.

Joskus asian selvittämiseen riittää keskustelu häirintäyhdyshenkilön kanssa, toisinaan asioita selvitetään häirintäyhdyshenkilön välityksellä häiritsevää käytöstä kokeneen ja häirintään syyllistyneen henkilön välillä. Mikään asia ei kulkeudu häirintäyhdyshenkilöltä eteenpäin ilman opiskelijan suostumusta.

Voit ottaa yhteyttä häirintäyhdyshenkilöön, jos olet kokenut korkeakoulun arjessa tai muuten opintoihisi liittyen häirintää, kiusaamista tai muuta epäasiallista käytöstä. Lisätietoja ja yhteystiedot Kaakon häirintäyhdyshenkilöistä löydät täältä.

Julkaisemme loppuvuoden 2020 aikana juttusarjan, jossa kerrotaan Incy- poikkeamaraportoinnin eri osa-alueista ja tehdään uutta, kaikkia Xamkilaisia palvelevaa työkalua tutuksi. Edellisen jutun voit lukea täältä.