Korkeakouluopiskelijat ovat jo liki kahden vuoden ajan joutuneet kärsimään koronaviruspandemian aiheuttamista poikkeusolosuhteista. Monet koronarajoitukset ovat osuneet juuri korkeakouluopiskelijoihin. Kontaktiopiskelun ja sosiaalisen kanssakäymisen lähes totaalinen puute on aiheuttanut kasvavaa huolta opiskelijoiden mielenterveydestä.

Monet uskovat kykenevänsä sinnittelemään läpi poikkeusolojen, mutta hyvin monelle pitkäaikainen eristyneisyys ja epävarmuus on ollut liikaa. Opiskelijoiden mielenterveyden tila on laajalti heikentynyt, yksinäisyys on lisääntynyt ja opiskelumotivaatio laskenut.

Olemme erityisen huolissamme siitä, miten kauaskantoisia pandemia-ajan poikkeusjärjestelyjen vaikutukset korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyteen voivat olla. Opiskelijoiden jaksaminen on tiukoilla – yksinäisyys, ahdistus, masennus ja jatkuva epätietoisuus ovat seuranneet monia opiskelijoita jo useamman vuoden ajan. Poikkeusaika on paitsi riistänyt useimmilta opiskelijoilta perinteisen opiskelijaelämän, myös siirtänyt tai jopa estänyt monien opiskelijoiden valmistumisen ja integroitumisen työelämään.

Opiskelijat kaipaavat tukea opintoihin, sosiaalista kanssakäymistä ja kuulumisten vaihtoa opiskelujen oheen sekä mielenterveyden tukipalveluita. Poikkeusolojen loppuminen ei tule itsessään ratkaisemaan poikkeusajan aiheuttamia mielenterveyden haasteita. Korkeakouluopiskelijat tulevat tarvitsemaan pitkäkestoista tukea omaan jaksamiseensa, opintoihinsa sekä elämässä eteenpäin pääsemiseen.

Krista Väisänen
puheenjohtaja
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta