Tämän lukuvuoden aikana Opiskelijakunta Kaakko on saanut yhteydenottoja opiskelijoilta koskien opettajien hankalaa tavoittamista opintoihin liittyvissä asioissa. Osaan yhteydenotoista vastattiin hyvin myöhässä, mikä johti hankaluuksiin opinnoissa suoriutumisessa. Näemme tärkeänä, että Xamkin koulutusalojen alaiset koulutusyksiköt muodostavat sisäisesti palvelulupauksen opiskelijoille ja tiedottavat tästä palvelulupauksesta aina opintojaksojen alussa.

Palvelulupauksessa voitaisiin mm. määritellä, mihin mennessä opettajan tulee vastata opiskelijan yhteydenottoon – esimerkiksi 3 tai 5 arkipäivän kuluessa – ja minkä kanavan kautta yhteydenotot tulee tehdä. Tämä selventäisi opiskelijalle sitä, milloin opettaja on häneen takaisin yhteydessä ja auttaisi opettajia suunnittelemaan ajankäyttöään sekä estää tiettyjen kanavien ruuhkautumista.

Tiedostamme, että tämä poikkeusaika on vaikuttanut merkittävästi opetushenkilökunnan työskentelyyn, työtapoihin ja aikatauluihin, ja haluamme jo tässä vaiheessa ilmaista kiitoksemme opettajien nopeasta sopeutumisesta vaikeassa tilanteessa. Opiskelijoilla poikkeusaika on vaikuttanut paljon jaksamiseen sekä motivaatioon opintoja kohtaan. Jos opiskelijan yhteydenottoon ei vastata, se voi pahimmassa tapauksessa haitata sekä opinnoissa suoriutumista että valmistumista. Opettajien tulee ymmärtää tilanteen monimutkaisuutta opiskelijoiden näkökulmasta.

3. marraskuuta Xamkissa on tarkoitus kaikkien opiskelijoiden palata takaisin fyysiseen lähiopetukseen, jolloin opinnoissa ohjaamisen ja opettajien saavutettavuuden tarve kasvaa. Etäopetuksen pitkäaikaiset vaikutukset tulemme näkemään vasta myöhemmin tulevaisuudessa. Siksi niin opiskelijan kuin ammattikorkeakoulunkin kannalta opettajien saavutettavuus on nyt ensiarvoisen tärkeää.