Kouvolaan on perustettu opiskelijaneuvottelukunta, jossa mukana olevat tahot haluavat kehittää Kouvolaa entistä paremmaksi opiskelijakaupungiksi.

Tällä hetkellä jäseninä ovat edustajat kaupungin eri toimialojen lisäksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta, Opiskelijakunta Kaakosta, Opiskelijayhdistys Kupla ry:stä, Muotoilijaopiskelijoiden yhdistys Virta Ry:stä, LUT-yliopistosta, LUT-yliopiston ylioppilaskunnasta, Kouvolan toisen asteen oppilaitoksista sekä Kouvolan Ydinkeskusta ry:stä.

Neuvottelukunnan tavoite on tukea opiskelijoiden osallisuutta, hyvinvointia ja kiinnittymistä kaupunkiin. Neuvottelukunnassa tunnistetaan se, että opiskelijoiden kanssa tehty yhteistyö kasvattaa Kouvolan kaupungin näkyvyyttä sekä imagoa korkeakoulukaupunkina. Neuvottelukunta toimii läpileikkaavana toimijana kaikessa opiskelijoihin liittyvässä toiminnassa.

Yhteisenä tavoitteena on, että neuvottelukunta on foorumi, jossa voi matalalla kynnyksellä välittää tietoa opiskelijoilta kaupungille sekä muille sidosryhmille ja toisin päin. Lisäksi ideoidaan, miten voimme yhdessä kehittää Kouvolaa opiskelijakaupunkina. Neuvottelukunta on myös opiskelijoille väylä verkostoitua ja saada äänensä kuuluviin.

Laajamittaista yhteistyötä

Yhteistyötä tehdään mm. opiskelijatapahtumien ja uusien opiskelijoiden tutoroinnin osalta, tulevaisuudessa todennäköisesti myös monessa muussa asiassa. Tulevana syksynä Kouvolassa aloitetaan LUT-yliopiston tuotantotalouden maisterikoulutus, joka tuo tullessaan uutta yliopistokoulutusta kaupunkiimme.

Tänä keväänä opiskelijaneuvottelukunnan kokouksissa on ehkä tärkeimpänä puheenaiheena ollut vappu, jota päästään juhlimaan ihan pian. Vappu on tunnetusti opiskelijoiden suosiossa ja vappuviikolla onkin mahdollisuus kohdata opiskelijoita haalareissaan useampana päivänä. Perinteinen Unton lakitus järjestetään jälleen 30.4.2022 klo 17:30 alkaen ja ohjelmassa on mm. puheenvuoroja, yhteislaulua ja tietysti itse patsaan lakittaminen. Tämä tapahtuma on avoin kaikille, joten tervetuloa tutustumaan Kouvolan opiskelijakulttuuriin ja aloittamaan vapun vietto yhdessä kanssamme.

Lisätietoja:
Edunvalvonnan asiantuntija Iida Pilli-Sihvola, Opiskelijakunta Kaakko, puh. 050 512 7280,
iida.pilli-sihvola(at)opiskelijakuntakaakko.fi

Kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, Kouvolan kaupunki puh. 020 615 1287,
petteri.portaankorva(at)kouvola.fi