Opiskelijakunta Kaakko on merkittävä paikallinen edunvalvontajärjestö, jonka tarkoituksena on edistää opiskelijoille tärkeitä asioita Xamkissa sekä kaikilla kampuspaikkakunnilla.

Opiskelijakunnilla on lakisääteinen asema korkeakoulussa ja AMK-laki määrittääkin opiskelijakunnan tehtäviä seuraavasti: ”Opiskelijakunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään. Opiskelijakunnan tehtävänä on omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.” (AMK-laki, 41§)

Opiskelijakunta Kaakko on aatteellisesti, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton organisaatio, joka pyrkii toteuttamaan lakisääteisiään tehtäviään ja edistämään kaikin mahdollisin tavoin Xamkin opiskelijoiden asioita.

Kuntavaaleissa 2021 pyrimme vaikuttamaan paikallispolitiikkaan nostamalla esiin alueiden puutteita opiskelijanäkökulmasta, esimerkiksi kuntavaaliohjelmamme avulla. Kuntavaaliohjelman tekeminen on opiskelijoiden edunvalvontajärjestöissä yleisesti käytetty keino vaikuttaa paikalliseen opiskelijoita koskettavaan poliittiseen päätöksentekoon.

Kevään aikana Kaakon kanavat täyttyykin monipuolisesta kuntavaalisisällöstä, luvassa on mm. verkkopaneeleita sekä haastetta ehdokkaille. Tavoitteena meillä on, että jokaisessa kunnassa huomattaisiin Kaakon merkittävä asema opiskelijoiden edunvalvontajärjestönä ja tulevalla valtuustokaudella olisi mahdollisimman paljon sellaisia valtuutettuja, jotka pyrkivät tekemään kunnasta opiskelijamyönteisemmän.

Toivottavasti jäät seurailemaan meidän kuntavaalityötä!

Kuntavaaliasioissa voitte olla yhteydessä hallituksen 3. varapuheenjohtajaan, Noora Kajaluotoon.