Myötätuntoon ei tarvita ihmeitä. Arkinen myötätuntoinen läsnäolo ja kohtaaminen riittävät vallan hyvin. Pienetkin teot ovat tärkeitä, ja niillä voidaan saada valtavan paljon hyvää aikaan.

Kuinka sitten edistää myötätuntoa arjessa? Tässä on kuusi kysymystä ja vinkkiä, joista kannattaa lähteä liikkeelle.

1) Huomaatko todella, mitä lähelläsi tapahtuu?

Kuinka hyvin huolehdit levostasi? Jos olemme jatkuvasti selviytymismoodissa emme voi millään huomata, mitä lähellämme tapahtuu opiskeluyhteisössä. Ole aktiivisesti läsnä ja saatavilla. Tutustu myös uusiin opiskelu-kavereihin. Ja huomaa erityisesti ne, jotka vaikuttavat jäävän yksin.

2) Asettaudu toisen asemaan: mitä et tiedä?

Myötätuntoa voi vahvistaa itsessään aktiivisesti tiedostaen, miten paljon jää pimentoon ja miten valtavan vähän toisistamme tiedämme. Etenkin ristiriitatilanteissa tai  tunnekuohussa on erittäin hyvä, jos pystyt vierailemaan toisen näkökulmassa. Ja koetat aktiivisesti nähdä asian tai tilanteen hänen perspektiivistään.

3) Rohkaistu tekoihin – uskaltaisitko?

Myötätunnon konkreettisia tekoja voi meistä jokainen edistää olemalla hippusen rohkeampi kuin mieli tekisi. Huomaa toinen, hymyile, tervehdi. Kysy mitä opiskelukaverille kuuluu. Istahda hetkeksi kahvipöytään kampuksella, vaikka olisikin kiire.

4) Oletko myötätuntoinen itsellesi?
Mitä myötätuntisempi olet itsellesi, sitä paremmin voi osoittaa välittämistä myös toisille. Koeta saada itsesi kiinni kriittisestä sisäisestä puheesta, ja muuta tyyliä. Huolehdi jaksamisestasi ja riittävästä levosta. Et voi antaa enempää kuin sinulla on annettavaa. Ole lempeä itsellesi.

5) Osaatko ottaa myötätuntoa vastaan?
Kun saat osaksesi empatiaa, kiitosta ja kehuja, ota ne vastaan. Älä pienenä itseäsi ja sitä kautta kehun antajaa. Ota vastaan myös tarjottu apu. Jos koet haasteita opinnoissasi tai opiskeluarjessa, älä jää yksin vaan käänny toisten puoleen. Esimerkin voima on  valtava. Tunteitasi jakamalla voit olla muuttamassa opiskeluyhteisön tunneilmapiiriä avoimempaan suuntaan.

6) Miten toimit sivustakatsojana?
Voit vahvistaa myötätuntoa opiskeluyhteisössä myös sivustakatsojana. Kun näet myötätuntoa tai kuulet empatiasta, kerrotko siitä eteenpäin? Vahvistatko sanoillasi auttajan toimintaa hänelle itselleen?  Näin toimimalla voit olla osaltasi luomassa myötätuntoisempaa ilmapiiriä ja toimintakulttuuria opiskeluyhteisöihin.

Lähteet:

Myötätunnon mullistava voima: Pessi, Martela ja Paakkanen, 2017.
Tietoa teemasta: Nyyti Ry, https://www.nyyti.fi/mielenterveyspaiva/tietoa-teemasta/

Lisätietoa myötätunnosta löydät esimerkiksi Myötätuntoa korkeakouluihin -hankkeen verkkosivuilta.