HyVe

Nykyisestä pandemiatilanteesta johtuen Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi erityisavustusta korkeakouluille tukemaan opiskelijoita poikkeusaikana. Myös Xamk yhdessä Kaakon kanssa saivat rahaa avustukseen ja näin syntyi HyVe – Hyvinvointia verkossa –hanke. HyVe hankkeen tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä ja opiskeluhyvinvointa verkkotutoroinnin ja muun matalan kynnyksen ohjauksen avulla.

Hanke tulee järjestämään erilaisia etätapahtumia Xamkin opiskelijoille pitkin vuotta yhdessä verkkotutoreiden kanssa. Lisäksi tavoitteena helpottaa eri opiskelupalveluiden tavoitettavuutta poikkeusaikana. Tulemmekin tekemään muun muassa erilaisia ohjauksen ja hyvinvoinnin kokeiluja yhdessä asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa.

Kokeiluihin ja tapahtumiin liittyen tulemme kartoittamaan opiskelijoiden mielipiteitä asioiden suhteen kyselyllä ensi kuussa. Vastaamalla kyselyyn on suoraan mahdollista vaikuttaa siihen, millaisia esimerkiksi tapahtumia haluaisit hankkeen ja opiskelijakunnan yhdessä järjestettävän.

Lisätietoa hankkeesta pääset lukemaan täältä: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/hyve-hyvinvointia-verkossa/
Ota seurantaan myös hankkeen Instagram: https://www.instagram.com/hyve_hanke/
Lisätietoja antaa myös Elina Ylönen, elina.ylonen(a)xamk.fi