Opiskelijakunta Kaakko teetti huhtikuussa yhteistyössä SAMOKin kanssa etäopiskelukyselyn Xamkin opiskelijoille. Kyseessä oli jo toista kertaa tehty kysely, jonka avulla on tarkoitus  saada tietoa poikkeusolojen vaikutuksesta amk-opiskelijoihin. Kyselyyn vastasi yhteensä 1464 Xamkin opiskelijaa. Vastanneista 55 % on kokenut aiempaa enemmän yksinäisyyttä ja 51 % jaksamisen ja mielenterveyden heikentyneen pandemia-aikana.

”Avoimissa vastauksissa ilmenee selkeästi yhteisön ja yhteisöllisyyden tarve sekä suuri kaipuu normaaliin palaamisesta. Olemme pyrkineet lisäämään yhteisöllisyyttä esimerkiksi etätapahtumilla ja erilaisilla ohjauksen kokeiluilla, Xamk tarjoaa myös apua jaksamisen ja mielenterveyden vahvistamiseksi.” Rico Martikainen, Opiskelijakunta Kaakon hallituksen puheenjohtaja.

Tulokset kertovat myös paljon motivaation laskusta opintoja kohti sekä avun tarpeesta. 52 % opiskelijoista kokee motivaationsa laskeneen pandemia-aikana ja 25 % tarvitsevansa apua jaksamiseen tai motivaatioon. Tuen sekä ymmärryksen tarve on suuri opinnoissa ja useat opiskelijoista kaipaavat yleistä kuulumisten vaihtelua sekä sosiaalista kanssakäymistä.

”Olemme nyt yli vuoden joutuneet elämään poikkeusoloissa. Monet opiskelijat kokevat menettäneensä korkeakoulukokemuksen ja kaipaavat kahvittelua ruokalassa, juttelua käytävillä tai haalareissa kulkemista muiden opiskelijoiden kanssa. Xamkissa apua on tarjottu ja tarjotaan edelleen kaikille opiskelijoille niin opintoihin kuin hyvinvointiin liittyen. Kannustamme olemaan rohkeasti yhteydessä ja pyytämään apua.” Rico Martikainen.

Kaakon kyselyn tulokset ovat linjassa valtakunnallisiin tuloksiin ja osoittavat, että mielenterveyden haasteiden selättämiseen ei riitä poikkeusolojen loppuminen. Tukea ja apua tullaan tarvitsemaan ja tulee tarjota opiskelijoille vielä pitkään poikkeusolojen jälkeenkin. SAMOK ja opiskelijakunnat vaativat välittömiä toimia vastaamaan opiskelijoiden hätähuutoon.

Opiskelijakunnat ja SAMOK toteuttivat huhtikuussa kyselyn opiskelijoille heidän kokemuksistaan pandemia-ajasta. Valtakunnallisesti kyselyyn vastasi 7341 ammattikorkeakouluopiskelijaa 19 eri ammattikorkeakoulusta.

Lisätietoja:
Rico Martikainen
Hallituksen puheenjohtaja
rico.martikainen@opiskelijakuntakaakko.fi
044 540 4547