Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta valitsee yhden (1) opiskelijajäsenen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen. Opiskelijaedustajan toimikausi on 1.1.2021–31.12.2022. Valittavalta henkilöltä edellytetään mahdollisuutta sitoutua tehtävään sekä perehtyneisyyttä ja aktiivista otetta tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen. Laaja-alaista Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tuntemusta vaaditaan ja aikaisemmat luottamustoimet katsotaan eduksi. Osakeyhtiön hallituksen jäsenen tehtävistä ja velvollisuuksista määrätään osakeyhtiölaissa (21.7.2006/624) sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun johtosäännössä.

Hallitus kokoontuu kesätaukoa lukuun ottamatta noin kerran kuukaudessa, tarvittaessa useammin. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiot ja mahdolliset matkakulut korvataan. Hallitustyöskentelystä on mahdollisuus saada kerättyä opintopisteitä vapaasti valittaviin opintoihin. Hallituksen työskentelykieli on suomi.

Opiskelijakunta perehdyttää opiskelijaedustajan tehtävään ja tukee opiskelijaedustajaa tehtävän hoitamisessa. Opiskelijaedustajan edellytetään pitävän tiivistä yhteistyötä opiskelijakuntaan toimikauden aikana.

Opiskelijajäseneksi haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka lähetetään opiskelijakunnan pääsihteerille. Halutessasi voit liittää hakemukseesi liitteitä, jotka koet hyödylliseksi valintaprosessissa.

Hakemukset lähetetään sähköpostilla osoitteeseen jenni.aikio@opiskelijakuntakaakko.fi. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 14.10.2020 klo 14.00.

Valinnan tekee opiskelijakunnan edustajisto syyskokouksessaan 14.10.2020 klo 16 alkaen, jonne hakijat ovat tervetulleita esittäytymään. Syyskokous järjestetään Microsoft Teamsin avulla etänä ja osallistuminen tapahtuu Kaakon verkkosivuilta löytyvän kokouskutsun linkin kautta. Valinnasta tiedotetaan hakijoille sähköpostitse sekä opiskelijakunnan tiedotuskanavissa.

Lisätietoja hakemisesta

Jenni Aikio
Pääsihteeri jenni.aikio@opiskelijakuntakaakko.fi
044 702 8591

Lisätietoja opiskelijaedustajana toimimisesta

Sauli Sarjus
Xamk Oy:n opiskelijaedustaja 2018–2020 sauli.sarjus@gmail.com
040 572 5319