Nykypäivänä monipaikkainen työ on entistä yleisempää työpaikoilla. Monet työpaikat mahdollistavat työskentelyn toimiston lisäksi myös esimerkiksi kotona tai vaikkapa mökillä. Monipaikkainen työ voi kuitenkin haastaa työyhteisön yhteisöllisyyttä ja työntekijöiden yhteenkuuluvuuden tunnetta. Erilaisilla verkkoratkaisuilla on mahdollista tuoda ihmisiä yhteen ja näin ollen lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Yhteisöllisyyttä opiskelijakuntatoiminnassa 

Opiskelijakunta Kaakko on työskennellyt monipaikkaisesti jo vuodesta 2017 asti. Kuluneet vuodet ovat osoittaneet sen, että monipaikkainen työ todellakin haastaa työyhteisön yhteisöllisyyttä merkittävästi. On tärkeää muistaa panostaa alun ryhmäytymiseen, mutta ryhmähenkeä tulisi ylläpitää pitkin toimikautta. Monipaikkaisessa työssä haasteeksi osoittautuu se, että toimijat eivät tapaa riittävän usein ryhmädynamiikan ylläpitämisen kannalta.  

Ratkaisuksi osoittautuukin erilaiset verkkoalustat ja niiden hyödyntäminen yhteisöllisyyden luojana ja ylläpitäjänä. Verkko tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia verkkoyhteisöllisyyden luomiseen ja opiskelijakunta Kaakko halusikin lähteä kokeilemaan verkkotoimistoa osana normaalia toimistotyöskentelyä. Tässä opiskelijakunta Kaakko benchmarkkasi Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan Etänä enemmän -hankkeen toimintaa. 

Ratkaisuksi virtuaalialusta Kumospace 

Etänä enemmän -hanke oli hyödyntänyt verkkotyöskentelyssä alustana Kumospace-nimistä verkkosovellusta, joka mahdollistaa virtuaalitoimiston luomisen verkkoon. Alustalla on mahdollista räätälöidä omiin tarpeisiin sopiva toimisto. Lisäksi se sisältää esimerkiksi Microsoft Teamsista tutut videokuva, ääni ja ruudunjako-ominaisuudet. 

Verkkotoimistoa on käytetty opiskelijakunnan työskentelyssä pääsääntöisesti yhteistyöskentelyyn ja yhdessäoloon. Välillä toimijat istuvat verkkotoimistossa yhteisen pöydän äärellä vain hiljaa, jokainen keskittyen omaan työtehtävään. Toisinaan joku saattaa poistua toimiston pelihuoneeseen haastamaan työkaverinsa Tetris-peliin samalla kun kolmas on suljettujen ovien takana tärkeässä palaverissa.

Kumospacen avulla opiskelijakunnan yhteisöllisyys on pysynyt yllä helpommin, kun toimijat kohtaavat toisiaan arjessa aktiivisemmin. Haasteeksi on kuitenkin osoittautunut se, että kaikki eivät sivustoa yhtä aktiivisesti käytä, joten Kumospacessa kävijöiden muodostama kuppikunta ollut väistämätöntä. Kuitenkin opiskelijakuntatoimijat ovat kokeneet, että verkkotoimisto tuo heille enemmän hyötyjä kuin haittaa. 

Ei vain pelkkä verkkotoimisto 

Kumospacea on mahdollista hyödyntää muunakin kuin verkkotoimistona. Alustalla on erilaisia esineitä, jotka tukevat esimerkiksi tapahtuman järjestämistä sivustolla. Hybriditapahtumassa osallistujat voivat seurata tapahtuman livelähetystä alustalle upotetusta näytöstä ja osallistua tapahtuman keskusteluun sitä kautta.  

Alusta taipuu myös helposti työpajatyöskentelyyn. Huoneen omistaja voi sisustaa huoneeseen esimerkiksi pöytäryhmiä työskentelyä varten. Osallistujat voi kirjoittaa ajatuksiaan ylös alustalle asetettuun valkotauluun ja ryhmätyön päättyessä fasilitaattori voi kutsua broadcast -toiminnolla osallistujat yhteen. 

Elina YlönenProjektipäällikkö / OOO-hanke

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 8.6.2023 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun jatkuvan uutisvirran verkkolehdessä. https://next.xamk.fi/yleinen/tuuks-kumoo-kumospace-opiskelijakunta-kaakon-verkkotoimistona/