Mari Valta, Liiketalouden tradenomi (AMK)

Aloitin Mikkelin kampuksella liiketalouden tradenomin tutkinnon monimuoto-opintoina syksyllä 2019. Opintoja on nyt takana kohta kaksi vuotta ja valmistuminenkin häämöttää jo edessä. Kiinnostukseni kohteita ovat erityisesti talouden ja johtamisen kurssit. Opintojen alusta lähtien olen työskennellyt Kelassa Etuuspalvelun tulosyksikössä ja tällä hetkellä työskentelen erityispalveluissa. Tekstin alta voit lukea Kelan erityispalveluista lisää, mikäli kiinnostaa.

Opintojen alussa tiedon tulva ja monet yhtäaikaiset kurssit työn kanssa yhdistettynä tuntuivat mahdottomuudelta, mutta aika nopeasti huomasin, että päivätyön ja opintojen yhdistäminen on mahdollista, jos motivaatio ja kiinnostus ovat korkealla. Jotta olen saanut pidettyä motivaatiota korkealla, olen tarvinnut myös päättäväisyyttä suoritettuani opintoja kunnialla eteenpäin. Opinnot ovat soveltuneet itselleni niin hyvin, että en ole tehtäviä aina edes ajatellut opintoina tai välttämättöminä deadlineina. Monien kurssien opiskeltavat asiat liippaavat niin läheltä omaa arkea, että niitä on ollut todella kiva kirjoittaa ja pohtia näkökulmia ja ajatuksia hieman pidemmälle kuin työelämässä, kuitenkin käyttäen omia kokemuksia hyödyksi.

Koronapandemian aikana olen ajatellut, milloin viimeksi olen käynyt Mikkelin kampuksella koulupäivää viettämässä, tulee matkustaa muistoissa taaksepäin tammikuuhun 2020. Koin silloin syksyllä 2019 opintojen alussa ja koen edelleen, että fyysiset koulupäivät ovat ryhmätöiden työstämiseen ja esittämiseen oivallisia. Opintojen alussa oli myös paljon askarruttavia asioita ja tehtävien työstäminen kavereiden kanssa antoi turvaa ja tarvittavaa apua. Muutamien lukukausien kuluessa opiskelutavat vakiintuivat ja opinnot verkossa ovat muotoutuneet sopivimmaksi tavaksi opiskella. Verkko-opinnot ovat olleet kokonaisuudessaan parempi opiskelumuoto päivätyön aikatauluihin liitettynä. Iltaisin ja viikonloppuisin saan parhaiten kursseja ja palautettavia tehtäviä eteenpäin. Opettajat ovat tavoitettavissa sähköpostitse ja opinto-ohjaajan kanssa opintojen suunnittelutuokio on sujunut moitteetta Teamsin välityksellä. Harmillisinta toki on, etten kavereita ole päässyt näkemään pitkiin aikoihin vallitsevan tilanteen vuoksi. Onneksi yhteydenpito on jatkunut viestitellen ryhmätöiden ja muiden asioiden merkeissä.

Tradenomin opinnot ovat saaneet mielenkiintoni heräämään aikuisiän opintoja kohtaan ja kiinnostukseni on entisestään kasvanut jatkaa joskus tulevaisuudessa opintoja eteenpäin ja kartuttaa osaamista muuttuvassa maailmassa. Työn ja opintojen yhdistäminen on mahdollista molempien tukiessa toisiaan ja antaen arkeen uudenlaista sisältöä. Olen oppinut paljon uutta itsestäni ja muuttuvista toimintamalleista sekä päässyt tutkimaan opintoihin liittyviä asioita arjen kautta.

Linkki Kelan erityispalveluista.