Mitä on tutorointi?
Tutoroinnin tarkoituksena on integroida uusi opiskelija osaksi oppilaitosta. Tutori järjestää opiskelijoille erilaista vapaa-ajan toimintaa, auttaa ja tukee opintojen käynnistämisessä ja toimii niin sanotusti uuden opiskelijan ensimmäisenä kaverina.

Missä ja miten voin ilmoittautua mukaan?
Ilmoittautuminen tutoroinnin opintojaksolle tapahtuu kevään opintojaksoilmoittautumisen yhteydessä 1.-15.10.2020 Pepissä.

Mistä opintojakso koostuu?
Opintojakso pitää sisällään tutorkoulutuksen ja itse tutoroinnin. Koulutus koostuu kahdesta lähikerrasta, joista ensimmäinen on opintojakson peruskoulutus ja toinen on tutorleiri. Koulutuksen ajankohdat ilmoitetaan opintojaksolle ilmoittautuneille vuoden loppuun mennessä.
Opintojaksolla opiskelija valitsee jonkin neljästä erikoistumisvaihtoehdosta: vertaistutoroinnin, harrastetutoroinnin, verkkotutoroinnin tai international tutoroinnin. Suoritettuaan koulutuksen (1op) opiskelija saa loput 4op tehden oman erikoistumisalansa tutorointia. Opintojaksosta voi siis kokonaisuudessaan saada 5op.

Milloin pääsen tutoroimaan?
Opintojakson koulutus toteutetaan kevään 2021 aikana ja itse tutorointi käynnistyy 2021-2022 lukuvuoden aikana. Tutorointia tehdään 1v, jonka jälkeen tutoroinnin voi lopettaa tai osallistua opintojaksolle uudestaan ja jatkaa tutorointia lukuvuonna 2022-2023.

Tuleeko minun ilmoittautua mukaan, jos olen jatkava tutori?
Mikäli opiskelija haluaa jatkaa tutorina, tulee hänen ilmoittautua opintojaksolle uusiksi. Jatkava tutoroi näin ollen lukuvuonna 2021-2022 aloittavia ryhmiä. Tällöin opiskelijan ei tarvitse käydä koulutusta uusiksi, ellei halua käydä jotain toista erikoistumiskoulutusta. Jatkavien tutoreiden on mahdollista saada toiset 5op. Kaiken kaikkiaan tutoroinnista on mahdollisuus saada peräti 10 opintopistettä.

En saanut vastausta kysymykseeni..
Ei se mitään, ole yhteydessä Elinaan, ohjauksen ja tutoroinnin asiantuntijaan, joka auttaa sinua mahdollisissa muissa kysymyksissä. Lisätietoja: elina.ylonen@opiskelijakuntakaakko.fi