Syyslukukauden alettua tietoomme on tullut useita häirintätapauksia korkeakoulussamme. Olemme keskustelleet asiasta ainejärjestöjen, yhdistysten ja Xamkin turvallisuuspäällikön kanssa.

Haluamme kaikki yhdessä tehdä selväksi, että emme suvaitse minkäänlaista häirintää Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijayhteisössä. Häirinnällä tarkoitetaan henkistä tai fyysistä kiusaamista, syrjimistä, epämiellyttäviä huomautuksia tai viestejä, mustamaalausta tai mitä tahansa toisen henkilön toimintaa, jonka häirinnän kohde kokee loukkaavana tai epämiellyttävänä. Tekijä voi olla toinen opiskelija tai koulun henkilökunnan jäsen.

Kaikilla opiskelijoilla on oikeus turvalliseen ja yhdenvertaiseen opiskeluympäristöön. Kaikille on taattava mahdollisuus esteettömään opiskeluun ilman pelkoa esimerkiksi syrjinnästä tai häirinnästä. Jokaisella on vastuu puuttua häirintään sitä kohdatessaan. Myös sivustakatsojilla.

Meistä jokainen voi omalla toiminnallaan edesauttaa muutosta ja luoda meille kaikille turvallista, yhdenvertaista ja viihtyisää opiskeluympäristöä. Xamkissa noudatetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteistä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa (2019-2021). Haluamme itsekin kehittyä ja otamme palautetta vastaan toimintamme yhdenvertaisuuden kehittämiseksi.

Jos olet havainnut tai kokenut minkäänlaista häirintää opiskelijayhteisössämme, otathan matalalla kynnyksellä yhteyttä Opiskelijakunta Kaakon häirintäyhdyshenkilöihin. Xamkissa on käytössä myös poikkeamaraportoinnin työkalu Incy, jossa häirinnästä voi raportoida.
www.opiskelijakuntakaakko.fi/hairintayhdyshenkilot

Häirintäyhdyshenkilömme toimivat kaikilla Xamkin kampuksilla. Heidän tehtävänään on kuunnella tuomitsematta ja puuttua pyydettäessä esille nousseisiin häirintätilanteisiin.​ Häirintäyhdyshenkilöt eivät lähde toteuttamaan jatkotoimenpiteitä ilman suostumusta. Häirintäyhdyshenkilöiden toiminta on täysin luottamuksellista.

Yhteisesti,

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Kaakko

Kotkan Insinööriopiskelijat KoIO ry

Kotkan sosiaali- ja terveysalojen opiskelijat Kostea ry

Opiskelijayhdistys METELI ry

Gaming Barracks

Kymenlaakson tradenomiopiskelijat Klato ry

Kouvolan kampuksen opiskelijayhdistys Kupla ry

Kouvolan muotoilun opiskelijat VIRTA

Mikkelin restonomiopiskelijat Mikro ry

Mikkelin Insinööriopiskelijat MIO ry

Mikkelin Tradenomiopiskelijat MTO ry

Mikkelin metsätalousinsinööriopiskelijat Nila ry

Mikkelin yhteisöpedagogi- sekä sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoiden yhdistys Sokka ry

Savonlinnan Insinööriopiskelijat SAIO ry

Savonlinnan kampuksen opiskelijayhdistys Sohva ry