Moro!

Mä olen Essi, toisen vuoden restonomiopiskelija Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta ja olen toiminut tutorina Xamkissa nyt noin vuoden. Minulla, niin kuin monilla muillakin, alkoi etäopetus keväällä 2020, eli olen vuoden ajan suorittanut kaikki opintojaksoni kotoa käsin.

Etäopinnot ovat voineet vaikuttaa monien opiskelijoiden elämään vähän tai jopa täysin. Opinnot ovat muuttuneet entistä itsenäisemmiksi ja uskon, että tämä voi olla monille opiskelijoille rankkaa. Sosiaaliset kohtaamiset kampuksella ovat jääneet miltei täysin, eikä opiskelijakavereita näe enää niin usein kuin ennen. Haluan kuitenkin, että pystytte näkemään tämän tilanteen positiivisen puolen ja huomaatte, ettette ole yksin opintojenne kanssa. Uskon, että yhdessä selviämme tämän ajan läpi! Haluan vielä jakaa teille minun viisi vinkkiä etäopiskeluun ja tässä ajassa selviytymiseen.

Huolehtikaa omasta fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnistanne. Pitäkää luentojen välissä taukoja, jolloin liikutte näytön äärestä pois, pidätte huolta ateriarytmistä ja ulkoilette. Opiskelukykynne säilyy parempana, kun ette vietä montaa tuntia putkeen näytön ääressä ja syötte tarpeeksi päivässä, säännöllisesti. Tästä koittakaa myös huolehtia, vaikka opettaja meinaisi asian unohtaa. Pyytäkää tällöin taukoja ja käyttäkää ne itseenne ja omaan hyvinvointiinne.

Luennoilla kommunikoikaa siten kuin olisitte luokassa. Luennoilla oleminen muuttuu tällöin niin opiskelijoille kuin opettajille mielekkäämmäksi. Kertokaa mielipiteitänne, kommentoikaa tunneilla esitettyjä asioita, kuunnelkaa ja olkaa valmiita vastaamaan kysymyksiin, jos niitä esitetään. Opetustilanteesta tulee enemmän ”normaalin” kaltainen, kun kaikki osallistuvat. Annan sinulle haasteen: Ole luokastanne ensimmäinen, joka laittaa opetustilanteessa opettajan lisäksi kameran päälle! Luennoilla on paljon mukavampi olla, kun näette toisenne.

Kertokaa rohkeasti opettajille, jos heidän opettama materiaali tuntuu vaikealta. Puhukaa heille, antakaa palautetta sekä pyytäkää hidastamaan tahtia, jos he menevät liian nopeasti eteenpäin. He eivät voi tietää, jos linjojen toisessa päässä tipahdetaan kyydistä, eikä enää tiedetä mitä opettaja opettaa. Opetuksen tarkoituksena kuitenkin on, että opiskelijat oppivat opetetut asiat. Tästä syystä on tärkeää sanoa, jos koette, että opetus menee liian nopeasti tms. Muistakaa, että kysyä saa aina ja vääriä kysymyksiä ei ole olemassa!

Jos järjestetään etätapahtumia, niin osallistukaa niihin! Opintojen ohelle on äärimmäisen tärkeää saada jotain tekemistä, joka vie ajatukset pois opiskelusta. Verkostoituminen ja uusiin ihmisiin tutustuminen on tällä hetkellä vaikeampaa opintojen kautta kuin ennen. Tästä syystä kaikki mahdolliset tilaisuudet, milloin pääsee verkostoitumaan, kannattaa hyödyntää. Jos etätapahtumia ei järjestetä, järjestäkää sellaisia itse oman luokan kesken, vaikka Teams:in välityksellä. Keksikää yhteistä tekemistä: ommelkaa haalarimerkkejä, pelatkaa pelejä tai jutelkaa ja kertokaa kuulumisia. Pitäkää yhteyttä toisiinne ja pidetään kaikki toinen toisistamme huolta!

Jaksottakaa teidän opinnot siten, että ette opiskele viikon jokaisena päivänä, ettekä älyttömän montaa tuntia putkeen päivässä. Koittakaa tästä tilanteesta huolimatta pitää kiinni arkirutiinista, jolloin opiskelette päivässä tietyn ajan, jonka jälkeen käytätte lopun ajan kaikkeen muuhun kuin opiskeluun. Tän lisäksi olisi hyvä koittaa pitää kiinni viikonloppuvapaista. Teidän pitää huolehtia siitä, että teille jää aikaa palautua opiskelujen jälkeen. Hyvä tapa on koittaa jakaa tasaisesti aikaa niin opiskeluille kuin muulle elämälle!

Vielä loppuun haluan sanoa kaikille paljon tsemppiä tämän ajan keskelle ja jaksamista näihin etäopintoihin. Kyllä tästä selvitään!

Hyvää kevättä!

Terkuin,

Essi ?