Opiskelijakunta Kaakon ja SAMOKin yhteistyössä tekemän kyselyn mukaan jopa 47% AMK-opiskelijoista on kokenut jaksamisensa poikkeusolojen aikana huonommaksi, tai erittäin paljon huonommaksi. Motivaation lasku on myös huomattava ja se korostui erityisesti opintojen alkuvaiheessa olevilla opiskelijoilla. Jaksaminen puolestaan on heikentynyt etenkin niillä opiskelijoilla, jotka ovat kokeneet sosiaalisten suhteiden vähentyneen huomattavasti poikkeustilanteen aikana. Kyselyn tehtävänä oli selvittää opiskelijoiden jaksamista ja hyvinvointia, sekä opetuksen laatua etäopiskelun aikana.

”Kyselyyn vastanneista Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijoista lähes puolet kokevat poikkeustilanteen vaikuttaneen negatiivisesti sekä motivaatioon että henkiseen jaksamiseen. Poikkeustilanteen aiheuttama etäopiskelu koetaan stressaavana erityisesti siksi, että luentoja ei järjestetä suhteessa yhtä paljon kuin ennen mutta työmäärä on lisääntynyt radikaalisti. Osalle tilanne on kuitenkin tuonut helpotusta, kun on pystynyt vapaammin vaikuttamaan työskentelyaikoihinsa ja opinnot etenevät jopa suunniteltua nopeammin” Toteaa Kaakon hallituksen puheenjohtaja Iida Pilli-Sihvola

Tilanteen tasaantuessa opiskelijoiden motivaatioon ja jaksamiseen on syytä panostaa huomattavasti, välttääksemme pidempiaikaisia vaikutuksia hyvinvointiin. Korkeakoulujen ja opiskelijaterveydenhuollon on syytä kiinnittää huomiota palveluiden laajuuteen ja saatavuuteen syksyllä opiskelijoiden mitä todennäköisimmin palatessa kouluun. Päättäjien on varmistettava, että korkeakoululla on riittävät resurssit tarjota tukipalveluita.

”Xamkin opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ovat kehittäneet palveluitaan poikkeustilanteeseen sopivaksi ja olleet helposti saavutettavissa. Syksyllä on kuitenkin tärkeää panostaa palveluiden laajempaan saavutettavuuteen, jotta kaikki tukea tarvitsevat sitä myös saisivat riittävän nopeasti.” Pilli-Sihvola jatkaa.

Vaikka koronasta johtuva etäopiskelu on väliaikaista, voi vastauksista huomata, että monelle opiskelijalle lähiopetus ja aktiivinen yhteistyö muiden opiskelijoiden sekä opettajien kanssa on tärkeää. Koronatilanteesta johtuvaa väsymystä tulee tukea opiskeluterveydenhuollon palveluilla, jotta ongelmat eivät kasaannu ja jää vaikuttamaan poikkeustilanteen jälkeenkin opiskelijoiden hyvinvointiin sekä opintojen etenemiseen.

Lisätietoja:

Iida Pilli-Sihvola
Hallituksen puheenjohtaja
044 540 4549

Julkaistu 19.5.2020
Länsi-Savossa
Kouvolan Sanomissa
Kymen Sanomissa