Opiskelijakuntien ja SAMOKin yhteistyössä tekemän kyselyn mukaan jopa 60,1% AMK-opiskelijoista on kokenut jaksamisensa ja mielenterveytensä heikentyneen poikkeusolojen aikana jonkin verran tai erittäin paljon. Moni opiskelija kokee pystyvänsä sinnittelemään poikkeusolojen läpi, mutta liian monelle yksinäisyys, eristyneisyys ja tilanteen ahdistavuus on jo nyt ollut liikaa, eikä jaksamista enää löydy. Liian moni vastaajista kertoo jopa itsetuhoisista ajatuksista.

”Tulokset ovat hyvin pysäyttäviä. Niistä ilmenee selkeä opiskelijoiden hätähuuto, johon tulee pystyä vastaamaan. Opiskelijat tarvitsevat tukea nyt, sekä poikkeusolojen jälkeen. Emme voi olettaa opiskelijoiden jaksavan loputtomiin emmekä saa antaa ongelmien siirtyä eteenpäin työelämään”, toteaa Rico Martikainen, Opiskelijakunta Kaakon hallituksen puheenjohtaja.

Kyselyn tulokset osoittavat että opiskelijoiden tilanne on jopa luultua heikompi. Mielenterveyden heikentymisen lisäksi suurin osa opiskelijoista kokee aiempaa enemmän yksinäisyyttä ja suurimman osan motivaatio on laskenut aiemmasta. Opiskelijat kaipaavat tukea opintoihin, kuulumisten vaihtoa opintojen ohella mutta myös aiempaa enemmän mielenterveyden tukipalveluita.

Kyselyn tulokset osoittavat, että mielenterveyden haasteiden selättämiseen ei riitä poikkeusolojen loppuminen. Opiskelijat tarvitsevat tukea ja apua varmasti vielä pitkään poikkeusolojen jälkeenkin. SAMOK ja opiskelijakunnat vaativat välittömiä toimia vastaamaan opiskelijoiden hätähuutoon.

Opiskelijakunnat ja SAMOK toteuttivat huhtikuussa kyselyn opiskelijoille heidän kokemuksistaan pandemia-ajasta. Valtakunnallisesti kyselyyn vastasi 7341 ammattikorkeakouluopiskelijaa 19 eri ammattikorkeakoulusta. Lisätietoa: https://samok.fi/kannanotot/vuoden-kestanyt-poikkeusaika-on-ollut-liikaa-monelle-opiskelijalle/

Opiskelijakunta Kaakko viestii Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijoille tehdyn etäopiskelukyselyn tuloksista myöhemmin.

Lisätietoja:
Rico Martikainen
Opiskelijakunta Kaakon hallituksen puheenjohtaja
044 540 4547