Incy-poikkeamaraportointi tutuksi

Xamkissa on otettu käyttöön uusi poikkeamaraportoinnin työkalu Incy. Incyn tarkoituksena on tehdä poikkeavien tapahtumien, kehitysajatusten ja erilaisten ideoiden ilmoittamisesta korkeakoulun suuntaan entistä helpompaa. Havainnot ovat tärkeä väline korkeakoulun toiminnan jatkuvassa kehittämisessä.

Älä käytä Incyä akuuteissa hätätilanteissa, vaan ole yhteydessä muihin tilanteen vaatimiin tahoihin, esimerkiksi kampuksen vahtimestariin tai tarvittaessa yleiseen hätänumeroon.

Olemme julkaisseet marras- ja joulukuun aikana neljä artikkelia, joissa kerrotaan tarkemmin Incyn eri osa-alueista ja tehdään kaikkien xamkilaisten käytössä olevaa työkalua tutuksi. Aiemmat kirjoitukset pääset lukemaan Kaakon verkkosivuilta. Tässä kirjoituksessa kerrotaan vielä lyhyesti aiemmin esittelemättömistä aihealueista, joista voit tehdä Incyn kautta ilmoituksen.

Pääset käyttämään Incyä täältä. Alla olevien teemojen esittelystä löydät myös suoran linkin kyseisen aiheen havainnosta ilmoittamiseen. Linkki Incyyn löytyy myös Studentin etusivulta.

Raportoi uusi havainto: Turvallisuushavainto

Jos havaitset Xamkin jossain tilassa turvallisuuteen liittyvän puutteen, virheen tai turvallisuutta vaarantavaa toimintaa, ilmoita havainnosta täällä. Ilmoitettavia asioita voivat olla esimerkiksi porrashuoneeseen varastoitu palokuorma, tavaralla tukittu hätäpoistumisreitti, epäkuntoinen poistumisreitin valo, tai vaikkapa vanhentunut käsisammuttimen tarkistusmerkintä.

Raportoi uusi havainto: Läheltä piti -tilanne

Jos havaitset tilanteen, jossa oli lähellä tapahtua loukkaantumiseen johtava onnettomuus opiskelun tai työn yhteydessä, ilmoita havainnostasi täällä. Havainto läheltä piti -tilanteesta liittyy erityisesti työturvallisuusnäkökulmaan. Esimerkiksi koneen, tai laitteen virheellinen toiminta jostakin syystä, tai omasta huolimattomasta toiminnasta johtuen, tai puutteellisen suojavarustuksen aiheuttama onnettomuuden riskin kasvaminen, ovat läheltä piti -tilanteita.

Raportoi uusi havainto: Päihteiden vaikutuksen alaisena esiintyminen

Päihteiden käyttö ja päihteiden vaikutuksen alaisena esiintyminen Xamkin tiloissa on kielletty. Jos havaitset päihteiden käyttöä, tai päihtyneen henkilön kampuksella, tee havainnosta raportointi täällä. Korkeakoululle on laadittu Opiskelijoiden päihdeohjelma, jonka pohjalta toimitaan, jos näitä tilanteita havaitaan.

Raportoi uusi havainto: Kiinteistöongelma

Tässä ilmoituskohdassa voit kertoa havaintosi liittyen kampuskiinteistöihin. Voit raportoida sisäilmaongelmasta, liian kuumasta tai kylmästä huoneilmasta, muusta kiinteistöihin liittyvästä ongelmasta, tai siivouksen laadusta.